จากการที่คุณเอื้อของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรได้เอื้อให้นำเครื่องมือ KM เข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างบรรยากาศในการ ลปรร.เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยได้เริ่มตั้งแต่บนสำนักงานเกษตรจังหวัด และได้ใช้การประชุมประจำเดือนเป็นเวทีที่มีอยู่แล้ว ปรับกระบวนการให้มีเวทีการพูดคุยถึงสิ่งดีๆ ในการทำงานเพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ซึ่งกันละกัน  ครั้งแรกได้มีเวทีในเดือนธันวาคม 2549  (ลิงค์อ่าน)

           เมื่อวาน 17 มกราคม  2550 วันประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเวทีครั้งที่ 2 หลังจากการประชุมตามปกติแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายได้นำสิ่งดีมา ปลรร.กัน ผมขอเล่าผ่านภาพดังนี้ครับ

          ภาพบรรยากาศของการ ลปรร.โดยใช้เวทีการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรจังหวัด (OM)

          เริ่มต้นด้วยการสรุปบรรยากาศของเดือนที่ผ่านมาโดยพี่สายัณห์  ปิกวงค์ ได้บันทึกเป็นเรื่องเล่าแนบวาระเพื่อให้ทุกคนได้ทบทวน  และได้นำทศปฏิบัติของ อาจารย์หมอวิจารณ์  พานิช  มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ทบทวน และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย

          หลังจากนั้นก็เป็นการเล่าเรื่องจากกลุ่ม-ฝ่ายต่างๆ โดยเริ่มจากคุณณรงค์ศักดิ์ ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้มาเล่าถึงประสบการณ์และหลักคิดในการนำแนวทางเศรษฐกิจพิเพียงมาปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และในการส่งเสริมการเกษตร

          ฝ่ายบริหารโดยคุณกาญจนาณัช   กันตา ได้มาทบทวนและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ เนื่องจากพบว่ามักจะพิมพ์กันไม่ถูกต้องตามรูปแบบบ่อยๆ  และเมื่อมีการสอบถามเพิ่มเติมคุณนัยนา  สุจิตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารก็ร่วมแจมในการแลกเปลี่ยนด้วย  ขณะเดียวกันคุณณรงค์ศักดิ์ ก็ช่วยถ่ายภาพและนำขึ้นจอเพื่อให้ทุกๆ คนเห็นและทำความเข้าใจไปด้วยกัน

  <div style="text-align: center"></div><p>          ต่อจากนั้นพี่วิโรจน์ พ่วงกลัด หนัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสาระสนเทศ ได้เล่าเรื่องที่ได้ลงไปนิเทศนงานที่อำเภอลานกระบือ และไปพบกับแปลงปลูกส้มเขียวหวานของเกษตรกรรายใหญ่ ประสบกับปัญหาขาดทุน แต่ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกกล้วยน้ำว้า ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่  และก็ได้รับความสนใจซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง</p><p>           บรรยากาศของการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างราบรื่น พี่ประยงค์  จินดารัตน์ ได้ไปพบเห็นเกษตรกรทำการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาของตนเองจนประสบความสำเร็จที่ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี ก็เลยถือโอกาสนำมาเล่าให้ที่ประชุมได้รู้ทั่วกัน</p><div style="text-align: center"></div><p>         ช่วงของการ ลปรร.นี้ ผมทำหน้าที่สรุป ซึ่งก็ได้ชี้ให้ทุกคนได้เห็นว่า  การนำKMมาสนับสนุนการทำงานนั้น มีประเด็นที่เราทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วว่า </p><ul>

  • การสร้างความสัมพันธ์ของคนที่ทำงานทุกคนในองค์กร ให้ได้มีโอกาสพูดคุยกันในงาน ต่อไปก็จะยกระดับเป็นการ ลปรร.สู่การพัฒนางานกันต่อไป
  • ไม่มีผิดมีถูก
  • การมองเชิงบวก  คิดเชิงสร้างสรรค์
  • เน้นการบูรณาการ  ไม่แยกส่วนกันทำ คิดให้เป็นเรื่องเดียวกัน
  • KM เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย หรือKPI อย่าหลงทาง
  • มีการให้กำลังใจ  มีปิยะวาจา
  • ทำไปเรียนรู้ไป
  • </ul><p>         ก่อนเลิกเวทีในวันนี้ ท่านเกษตรจังหวัดก็ได้เล่าประเด็นที่ทำให้ท่านเริ่มเข้าใจKM ในงาน ก็คือการได้เข้ารร่วมประชุมกับหลายหน่วยงานโดยมีท่านอธิบดีเป็นประธาน และท่านได้ให้แต่ละหน่วยงานเสนอความคิดเห็นและ ลปรร.กัน และพอจะเลิกประชุม ท่านอธิบดีก็ได้กล่าวว่า “ขอบพระคุณทุกคนที่มาร่วมกันทำKMกับผมในวันนี้” ก็เป้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านปิ้ง และเริ่มเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ตามที่ผมได้บันทึกเล่ามานี้ครับ</p><p>บันทึกมาเพื่อการ ปลรร. ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>