Hiker

ปีนี้เป็นปีหมู… เราๆ ท่านๆ คงจะเห็นใจน้องหมูประจำปีกันบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่ไม่กินหมู หรือกินหมูน้อยครับ…

อาจารย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไทยมีประชากรหมู 12 ล้านตัวในปี 2549

หมูเหล่านี้ถูกขุนไว้ฆ่า (แน่นอน… เพราะหมูไม่ออกไข่ และไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนี่) โดยคนไทยกิน(หมู)กันเอง 99% ส่งออก 1%

อาจารย์ท่านว่า คนไทยกินหมูน้อยกว่าชาติที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ ดังตาราง (ตารางที่ 1)

    ตารางที่ 1:

แสดงสถิติจำนวนเนื้อหมูบริโภคต่อคนต่อปี

ประเทศ / กลุ่มประเทศ

กิโลกรัม / คน / ปี

ไทย

13

ญี่ปุ่น

19

สหรัฐอเมริกา

29

ยุโรป

42

ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับคนไทยที่กินหมูน้อยกว่าประเทศมหาอำนาจ หมูเป็นสัตว์ใหญ่ มีไขมันแฝงอยู่มากแม้จะเป็นเนื้อไม่ติดมัน และไขมันหมูก็มีไขมันอิ่มตัวสูง

การกินโปรตีนจากพืช เช่น ข้าวกล้อง ถั่ว งา ฯลฯ โดยกินพืชหลายชนิดพร้อมๆ กัน ซึ่งดีที่สุดคือ 3-5 ชนิดขึ้นไปใน 1 มื้อ

คนที่กินมังสวิรัติแบบกินไข่หรือนม (vegetarians) ด้วยมีแนวโน้มจะได้โปรตีนเพียงพอทุกวันอยู่แล้ว

ส่วนท่านที่กินมังสวิรัติแบบไม่กินไข่และไม่กินนม (vegans)… เรียนเสนอให้กินถั่วเหลือง หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นโปรตีนครบส่วนร่วมด้วย

 

ถั่วเหลืองมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีสารพฤกษเคมี(ฟลาโวนอยด์)ที่ช่วยป้องกันโรคได้มากมาย

คนสหรัฐฯ เป็นโรคหัวใจกันมาก หน่วยงานสุขภาพสหรัฐฯ แนะนำให้กินโปรตีนพืชแทนโปรตีนสัตว์อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

ถ้าเป็นไปได้… "ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง" แล้ว ขอเพิ่มโปรตีนจากพืช เช่น ข้าวกล้อง ถั่ว โปรตีนถั่วเหลือง งา เห็ด ฯลฯ เข้าไปใน "อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง"

ปีนี้ปีหมู… กินเนื้อสัตว์ใหญ่ให้น้อยๆ ไว้น่าจะดีครับ

    แหล่งที่มา:

  • ขอขอบพระคุณ > จูงใจคนไทยหันกินหมู "ปศุสัตว์" ทุ่มเต็มที่ช่วยแก้ปัญหาราคาตก. ไทยรัฐ. 18 มกราคม 2550. หน้า 8.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐.
  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.