โรงเรียนข้างถนน : น้ำใจจากแดนไกล

      หลังจากสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ลงเรื่องราวที่จะจัดตั้งบ้านปั้นปูน เพื่อต่อยอดการทำงานกับคนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อนไประยะหนึ่งแล้วนั้น ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับจากน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสช่วยกันรวบรวมเงินและส่งมาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ดังรายชื่อที่ปราหฏอยู่ข้างล่างนี้

รายนามผู้บริจาคสบทบทุน โครงการ ศูนย์ส่งต่อ และพัฒนาทางเลือก (บ้านปั้นปูน) สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล จำนวน (ยูโร) เมืองที่ศึกษา (ประเทศฝรั่งเศส)
1 นายวิจิตร   ประพงษ์ 5 0 .00 ยูโร Grenoble
2 นายเปรมชัย   จินะสาม 20.00 ยูโร Grenoble
3 นายสุทธิชัย   ใจติ๊บ 15.00 ยูโร Grenoble
4 นายวิศรุต แดงสูงเนิน 10.00 ยูโร Grenoble
5 นายอิศเรศ   คำมา 20.00 ยูโร Grenoble
6 นายสุริยา   มารศรี 10.00 ยูโร Grenoble
7 นายธนูวิทย์   ประมาชิต 10.00 ยูโร Grenoble
8 นางสาวสลิตา   โอปลอด 5 .00 ยูโร Grenoble
9 นายแสนศักดิ์  สำเภาทอง 20.00 ยูโร Brest
10 นางสาวศิรินาท   พาวดี 30.00 ยูโร Brest
11 นายมโนทัย   ไชยแสง 15.00 ยูโร St Etienne
12 นางสาวพัชรี   อุไรรัตน์ 15.00 ยูโร St Etienne
13 นางสาวนิรมล   จันทรชาติ 10.00 ยูโร St Etienne
14 นายอดิพงษ์   อรุณรุ่ง 25.00 ยูโร St Etienne
15 นางสาวอัญญาณี   รอดเดช 30.00 ยูโร Lyon
16 นางสาวอรทัย   ไหวพินิจ 15.00 ยูโร Laval
17 นายนิกร   ไชยเครื่อง 20.00 ยูโร Nancy
18 นายธิปไตร แสละวงศ์ 10.00 ยูโร Toulouse
19 นางสาวศิรินภา   อินทะรังษี 20.00 ยูโร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
รวมยอดบริจาค 3 50.00 ยูโร  (สามร้อยห้าสิบ ยูโร)

  ประสานงาน : นายวิจิตร ประพงษ์                      [email protected]                                                                 [email protected]       

       สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอขอบคุณแรงใจจากน้อง ๆ ที่อยู่แดนไกลที่ยังคิดถึงและแบ่งปันโอกาสเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนด้อยโอาสในสังคม และหวังว่า การเริ่มของน้อง ๆ ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ใครต่อใครอีกหลาย ๆ คน ทำตาม คือ กระจายโอกาสให้คนด้อยโอกาสในสังคมกันเพิ่มมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนข้างถนน

คำสำคัญ (Tags)#สนับสนุน#นักศึกษา#โอกาส#นักเรียน#บริจาค#ฝรั่งเศส

หมายเลขบันทึก: 73019, เขียน: 17 Jan 2007 @ 07:58 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 10:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 

สร้างบุญร่วมกัน ดีจังคะ 

เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีนะครับ หากคุณดอกแก้วเชื่อมโยงและประสานงานกันกับคุณอิสรชน....เพราะในเนื้อหาของงาน และการศึกษา การทำงานสามารถสอดคล้องกัน คาดหวังว่า  โครงการนี้ไปได้สวยครับ..... จงแบ่งปัน น้ำใจ แด่ไทยทั่วล้า... แล้วนำสิ่งที่ได้ทำกิจกรรมนั้น ๆ นำเผยแพร่และแบ่งปันเพื่อให้สังคมเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา.....แล้วจะรู้ว่า...การให้นั้น มันยิ่งใหญ่มากมายมหาศาล........