มีสาระหรือไม่มีสาระ

dejavu monmon

ผู้ใดเห็นสิ่งอันไร้สาระว่ามีสาระ เห็นสิ่งมีสาระว่าไร้สาระเขาย่อมไม่พบสิ่งอันเป็นสาระ เป็นผู้เดินทางเข้าสู่ความเห็นผิดโดยแท้ ขณะที่ผู้ใดรู้ว่าสิ่งใดมีสาระโดยที่มันมีสาระ รู้ว่าสิ่งใดไม่มีสาระโดยที่มันไม่มีสาระ เขาจะพบสิ่งที่มีสาระ เป็นผู้เดินทางเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องแล้วฯ <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">            อะไรคือสิ่งอันเป็นสาระ ในคำที่เราพูดถึงคำว่า ไร้สาระ นั้นแสดงว่า สิ่งนั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับใครๆ เช่นการพูดเรื่องไม่จริง เรื่องไม่เป็นเรื่อง ขณะเดียวกัน ถ้าเราพูดถึงสิ่งอันเป็นสาระ นั้นก็หมายความสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ แล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ ผู้รู้ได้แบ่งประโยชน์ออกเป็น ๓ คือ ๑) ประโยชน์ในปัจจุบัน ๒) ประโยชน์ที่จะเกิดข้างหน้า ๓) ประโยชน์สูงสุด เหล่านี้เป็นอย่างไร</p>  <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">๑)   ประโยชน์ในปัจจุบันจะทำให้เกิดเป็นอย่างดีคือ ๑) มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอันสุจริตด้วยปัญญาที่ถูกที่ควร ๒) ต้องรักษาทรัพย์สมบัติอันได้มาจากการงานอันสุจริตนั้น ตลอดถึงการรักษาสถานะของตนเองไม่ให้เปื้อนความโสมมใดๆ ๓) หมั่นคบ สมาคมกับคนดีมีศีลธรรม ๔) เลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายจนเกินพอดี ตลอดถึง การวางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย</p>  <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">๒)   ประโยชน์ที่จะเกิดข้างหน้า (แต่ต้องทำในปัจจุบันอันจะเป็นผลดีข้างหน้า) คือ ๑) มีศรัทธาตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแคลน ๒) มีศีลธรรมประจำใจ ๓) พยายามเสียสละให้ปันสิ่งของกับผู้ที่เหมาะสมกับการให้ปัน ๔) ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความรอบรู้ความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา</p> ๓)      ประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ ความสงบเย็น การไม่ยึดมั่นถือกับสิ่งใด ความสูญสิ้นเครื่องหมักหมมเน่าเหม็นในใจที่เรียกว่ากิเลส <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>ทั้งหมดนี้คือสิ่งอันเป็นสาระมีประโยชน์ ใครเห็นว่ามีสาระจะพบกับความมีสาระ แต่ผู้ใดเห็นว่าไร้สาระมันก็จะเป็นสิ่งไร้สาระสำหรับผู้นั้น เขาทั้ง ๒ ย่อมมีทางเดินที่ต่างกัน     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะหน้าเดียว

หมายเลขบันทึก: 73016, เขียน: 17 Jan 2007 @ 07:51 (), แก้ไข: 21 Oct 2015 @ 10:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)