เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2549 ได้มีโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องขอขอบคุณ
ผศ.เพชรา บุดสีทา และ ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา ที่นำเทคนิคแผนที่
ความคิด (Mind Map) มาใช้กับการเรียนการสอน นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  ผศ.ปาณิสรา จรัสวิญญู ใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่ผ่านไป ก่อนเรียนต่อ ผศ.สุณี บุญพิทักษ์ ดึงเอากระบวนการวิจัยมาเป็นฐานในการสอนโดยมีนักศึกษาที่เรียนมา
บอกเล่าประสบการณ์การเรียนด้วยวิธีนี้ให้ CoP ฟัง นับเป็นบ่ายวันพุธที่มีค่ายิ่ง CoP น้องๆต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตน สำหรับเจ้าของ Blog เห็นทีต้องนำเทคนิค Mind Map มาใช้บ้างในขั้นสรุปบทเรียนก็น่าจะดี  และวันนี้มี   เทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Map) มาฝาก สนใจคลิกอ่านได้ที่ http://202.29.15.3/web2006/prakard1/srirat/01.html

                                              ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์