KPI ปีงบประมาณ 2550

ตัวชี้วัดที่ห้องสมุดพัฒนานี้คงไม่ใช่ไม่ได้คำตอบสุดท้ายสำหรับชาวคุณหญิงหลง ฯ คะ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังคงต้องเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีชี้วัดคงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการสอนหรือผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานไว้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากเป็นหน่วยงานหลัก สำหรับหน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างพัฒนา และบางหน่วยงานได้พัฒนาไปบ้างแล้ว สำหรับหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้พยายามดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยเริ่มพัฒนา KPIs ร่วมกับสำนักวิทยบริการ มอ.ประมาณกลางปีงบประมาณ 2545 ใช้หลัก Balanced Scorecard ของ Kaplan and Norton เริ่มทดลองใช้ครั้งแรกในปีงบประมาณ 2546 อย่างไรก็ตามการพัฒนา KPIs ในปีระยะเริ่มต้นตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพผลการดำเนินงานได้มากนัก

หลังจากนั้นมีการพัฒนาและปรับปรุง KPIs อย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2550 หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ได้ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น พยายามให้สะท้อนผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ เชิงกระบวนการ และเชิงคุณภาพตามพันธกิจขององค์กร ได้อาศัย KPI บางตัวจากร่างตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา:เกณฑ์มาตรฐานกลางของ PULINET สำหรับKPIs หลักของหอสมุดคุณหญิง ฯ ปี 50 ประกอบด้วย 7 มาตรฐานคุณภาพ 17 มาตรฐานย่อย 33 ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในจำนวนดังกล่าวมีถึง 12 ตัวบ่งชี้คุณภาพ ที่อยู่ในมาตรฐานคุณภาพด้านบริการซึ่งเป็นภารกิจหลักของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ห้องสมุดพัฒนานี้คงไม่ใช่ไม่ได้คำตอบสุดท้ายสำหรับชาวคุณหญิงหลง ฯ คะ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังคงต้องเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดัชนีชี้วัดห้องสมุดมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#kpi#ห้องสมุดมหาวิทยาลัย#สายพิณ#pulinet#ดัชนีชี้วัดหลัก

หมายเลขบันทึก: 72905, เขียน: 16 Jan 2007 @ 15:16 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 10:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

sompong.h
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 
เลือกรูปได้สวยดีครับ.

ขอบคุณคะ  ดูเหมือนว่าจะชมกันเองคะ