การเรียนรู้ที่ดีน่าจะเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning experience) มากกว่าแบบเชิงรับ (passive learning experience)

      จากประสบการณ์การเป็นวิทยากร และการทำงานร่วมกับชาวโรงเรียน  ทำให้ผมมีความเชื่อมากขึ้นว่า การเรียนรู้ที่ดีน่าจะเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning experience) มากกว่าแบบเชิงรับ (passive learning experience) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา Constructivism ที่มุ่งให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเชื่อว่าแต่ละคนมีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน การเรียนรู้จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เก่ากับข้อมูลใหม่ โดยมีการ Interactive (ปะทะสังสรรค์) ซึ่งกันและกันแล้ว Reflective (การสะท้อนประสบการณ์) ซึ่งกันและกัน จนเกิดความรู้ใหม่ขึ้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระบวนการ KM นั้นเอง           
       
การจะทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง ไม่ใช่เกิดขึ้นง่าย ๆ  ผู้บริหารองค์กรจึงต้องจัดให้มีคนมาจัดการให้เกิดบรรยากาศเหล่านี้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่าจะเกิดผลดีอย่างน้อย 9 ประการ คือ 1)เกิดการเทียบเคียงความรู้ (b
enchmarking) กัน   2) เป็นการแลกเปลี่ยน best practices กัน  3) กระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความกระตือรือร้น  4)บุคลากรสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน   5)ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (การร่วมคิดร่วมทำ)   6) ต่างทำตามพันธะสัญญาที่มีต่อกัน   7) สร้างความเสียสละ ดูแลซึ่งกันและกัน  8) รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น   9) สร้างวัฒนธรรมนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#km#เทคนิคการนิเทศการศึกษา#เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู

หมายเลขบันทึก: 72895, เขียน: 16 Jan 2007 @ 14:23 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)