รำลึกถึงแพทย์ที่เป็นแบบอย่างของความเป็นครู

วันครูปีนี้ท่านอ่านหนังสือ "ประวัติครู"ของคุรุสภา หรือยัง
                วันครูปีนี้  ผมอ่านหนังสือประวัติครู ของคุรุสภา  ที่แจกในวันครู  พ.ศ.2541  พบแบบอย่างของหมอที่มีความเป็นครูอยู่ตลอดชีวิตอันน่าประทับใจยิ่งท่านหนึ่งคือ  ศ.นพ.อวย  เกตุสิงห์  และ ศ. นพ.สุด  แสงวิเชียร โดย มีบันทึกประวัติตอนหนึ่งว่า
               ศ. นพ. อวย  เกตุสิงห์ ในเวลาสอนท่านจะคำนึงว่าผู้เรียนอยู่ในระดับใด  ควรสอนลึกซึ้งเพียงไร  การสอนนักศึกษาจะสอนสั้น  ง่าย  ไม่ลงในรายละเอียดมากนัก  แต่ก็ได้ประโยชน์เพียงพอ  ก่อนสอนจะเขียนหัวข้อสำคัญของเรื่องที่จะสอนไว้ที่กระดานดำ  นักศึกษาต้องมาแต่เช้าเพื่อคัดลอกลงสมุดไว้ก่อน  ถึงเวลา 8.00น. ท่านจะเข้ามาบรรยายตามหัวข้อที่จดไว้  ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะมีเวลาฟังบรรยายมากพอ  และยังต้องทำให้นักศึกษาไปถึงห้องเรียนก่อนเวลาอีกด้วย  ในการสอนไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงบรรยายหรือชั่วโมงปฏิบัติการ ท่านจะอบรมศีลธรรม  การปฏิบัติตน  การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และสถานที่  ความมีระเบียบวินัย  สอดแทรกอยู่ด้วยเสมอ
             ท่านมีผลงานวิจัยทั้งที่เสนอภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 60 เรื่อง  เขียนบทความวิชาการไม่น้อยกว่า 400 เรื่อง  ท่านเชี่ยวชาญการใช้ภาษาทั้งไทย  อังกฤษ และเยอรมัน  ท่านเสนอศัพท์แพทย์ อังกฤษ-ไทย  พิมพ์ลงในวารสารศิริราช  รวม 10,600 คำ ธาตุ(รากคำ) รวม 473 คำ  เป็นการเสนอศัพท์แพทย์เพื่อเลือกใช้ก่อนที่จะนำไปใช้จริง  ด้วยท่านมีความเห็นว่า  การใช้ภาษาไม่ควรบังคับ  ต่อมาราชบัณฑิตยสถานได้จัดพิมพ์เป็น
พจนานุกรมศัพท์แพทย์อังกฤษ-ไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2509
            สำหรับ ศ. นพ สุด  แสงวิเชียร  มีผลงานวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์มากกว่า 250 เรื่อง ทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องมือดีดีและไม่มีทุนวิจัย  เป็นครูที่มีวิญญาณแห่งความเป็นครู  ท่านสอนเก่ง  สอนแจ่มแจ้ง  ชัดเจนและลึกซึ้ง 
              วันครูปีนี้จึงขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านอ่านหนังสือประวัติครูของคุรุสภาปีนี้ เพื่อซึมซับ  เทียบเคียงแบบอย่างของครูที่เก่งและดีที่ท่านล่วงลับไปแล้ว ซึ่งคุรุสภาคัดเลือกมาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวันครูปีละประมาณ 20 กว่าคนตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมาทุกปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู#การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72893, เขียน: 16 Jan 2007 @ 14:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ขอบคุณค่ะที่นำเรื่องราวของครูดีมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งทำให้ระลึกถึงคุณครูของตนเอง และเป็นกำลังใจที่จะพยายามเป็นครูที่ดีขึ้น
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แนะนำเรื่องดี ๆ ครับ วันหลังขอนำไปใช้บ้างนะครับ

  • คุณธเนศ ครับ
  • ผมรู้สึกได้ถึงความเป็นครู ของทุกท่านที่กล่าวมา 
  • ผมเคยได้เรียนกับ อ. อวย สมัยประมาณ ปี 2519
  • ภาพของอาจารย์ยังติดตาผมถึงปัจจุบัน
ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.28.103.100
เขียนเมื่อ 
       ขอบคุณครับ...ถ้าจะซึมซับแบบอย่างของจิตวิญญาณความเป็นครูหมอของทั้งสองท่านโดยละเอียด  ติดตามอ่านได้ในหนังสือประวัติครูของคุรุสภา  พ.ศ.2541 ครับ