ทั้งปีก่อนจะสรุปงาน ดิฉันพยายามกระตุ้นเรื่อง ดนตรีพื้นบ้านทุกครั้งที่มีการประชุม ดิฉันหาแคนให้พวกเขา ส่วนพิณนั้นเขามีกันอยู่บ้าง ให้เขาได้แสดงเวลาประชุมเครือข่ายใหญ่ ให้ได้จ่ายผญาหย่อย ให้ได้ฟ้อน   ....  เวทีสรุปงานปีนี้เราจะแก้ตัวใหม่

โดยส่วนตัวของดิฉันก็มีเหตุการณ์สำคัญ ๆ  ที่ทำให้แนวคิดของการจัดเวทีประชุมสรุปงานประจำปีเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่หวนกลับมาอีก คือ การได้ไปร่วมเวิร์คชอพ เรื่อง มณฑลแห่งพลัง โดยพี่ใหญ่ วิศิษญ์ วังวิญญู  ที่ได้ช่วยเปิดมุมมองบางประการและการที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นมาทาบทับ เทียบเคียงกับงานที่ดิฉันทำอยู่ในหลาย ๆ ประเด็น และปัญหาสุขภาพส่วนตัว ที่ส่งผลให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่าง ความคิดที่จะพึ่งตนเองและธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ และ การวางความเชื่อมั่นให้อยู่ในมือของแพทย์ในระบบโดยเนื้อหา  และการปะทะระหว่างดิฉันและน้องบางคน  กับน้องหลาย ๆ  คน ในเชิงบุคคล...............สิ่งที่ดิฉันประจักษ์รู้จากการเจ็บป่วยคราวนี้ คือ ชีวิตเปราะบางมาก อาจหมดลงเดี๋ยวนี้ ควรดำรงให้ชีวิตนั้นอยู่ในความปกติ ความรัก ความนุ่มนวล ชื่นบาน ไม่แข็งกระด้าง ฝืดฝืน และไม่ควรทำร้ายชีวิตด้วยการปล่อยตัวเองอยู่ในอารมณ์ฝ่ายลบทั้งมวล โดยเฉพาะในสัมพันธภาพกับผู้คนและโลก ดิฉันได้โอกาสแสดงความรักกับน้อง กับเพื่อนที่ร่วมงานกัน ทั้งวาจาก และการโอบกอด ซึ่งปกติเราเก็บไว้ภายใน เพื่อว่าหากว่าต้องจบชีวิตจะได้ไม่เสียดายว่า เราน่าจะ.....( อย่างไรก็ตามอารมณ์ฝ่ายลบเหล่านี้ก็กลับมาหาดิฉันอีกภายหลัง แต่ในปริมาณและมุมมองต่อสิ่งนั้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม )

เวทีปีของเราคราวนี้ เป็นเวทีสัมพันธภาพของชีวิตและการแสดงความรักต่อกันและกัน

โปรแกรมต่าง ๆ  ได้ถูกปรับใหม่หมด ชัดเจนว่า


ทำให้งาน ผ่อนคลาย สนุก ขับลำกันให้เต็มที่ ฟ้อนให้ระเบิดเถิดเทิง ก็ชีวิตชาวบ้านทุกข์มาแล้วทั้งปี ก็ขอสนุก มีความสุขบ้าง มีสิทธิ์ไหมคะ


ผู้ที่เราจะเชิญมาให้เป็นชาวบ้านด้วยกัน พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว พ่อมั่น สามสี  ซึ่งพวกเราอ้างว่า เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ของพวกเรา


ให้ชาวบ้านได้แสดงออกมาก ๆ  จัดการแสดงมาร่วม

ปีนี้ยางคำเป็นเจ้าภาพ โดยมีพี่น้องชะโนด มาช่วยลงแขก เตรียมกันเกือบครึ่งเดือน ขนฟางมาปูพื้น จัดเวที เตรียมครัว ห้องน้ำ ส้วม ......สารพัด ดิฉันไม่มีโอกาสได้เห็น เพราะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน....ดูแลตัวเอง

ไม่รู้ว่าองค์ประกอบไหน เป็นอันไหน เวทีสรุปงานปีนี้ก็ได้เกิดสถานการณ์และบรรยากาศอันพิเศษสุด สำหรับดิฉันแล้วเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิต.......ซึ่งดิฉันจะเล่าต่อวันพรุ่งนี้ค่ะ