เรื่องเล็กๆ วันเด็กไทย

 เสาร์ที่สองของวันขึ้นปีใหม่ดูจะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง ที่"ชาวเลือดสีอิฐ จิตศรีนครินทร์" ดำเนินการมาทุกๆปี เป็นประโยชน์ของใคร ใจสั่งมา หากพวกเราชาวสาธารณสุข ได้เรียนรู้ จากพระราชหัตถ์เลขา ของพระราชบิดา ข้างล่างนี้

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ วัยใดๆ ต้องฝึก ต้องหัด ต้องประหยัดที่จะเผื่อแผ่ ต้องแน่วแน่ ร่วมสร้างสรรค์

เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ผู้ใหญ่ในวันนี้ จะร่วมเก็บความรู้ฝังลึก ร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อพัฒนา ตน คน และ เด็ก ให้รู้จักเรียนลัด เรียนจากความสำเร็จ เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี เพื่อเป็นผู้ใหญ่ใจธรรมะ ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง

JJ2007