รายละเอียด การขอความช่วยเหลือบริจาคผ้าห่ม ให้หมู่บ้านชาวเขา ที่ ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ขอความช่วยเหลือ ชาวบ้านผีลู ที่เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อากาศหนาวเย็น ยังขาดความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 4 หมู่บ้าน 400 หลังคาเรือน

1. บ้านดอยผีลู (ลีซอ)                 2. บ้านนายของ( มูเซอ)

3.บ้านไทรงาม (ลีซอ)               4. บ้าน น้ำปลามง (ลีซอ)          

สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค
1.             ผ้าห่มกันหนาว                     150 ผืน
2.             เสื้อกันหนาว ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่           150 ตัว
3.             ของใช้จำเป็นอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมี 3 โรงเรียน ซึ่งในขณะนี้อากาศยังหนาวอยู่มาก  จึงขอความช่วยเหลือท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือ เพราะว่า การช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านนี้ เนื่องจาก เป็นหมู่บ้านชายแดน จึงแจ้งมาเพื่อขอผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านคนไทยที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง ไม่มีสื่อมวลชล หรือ นักข่าว ความช่วยเหลือจึงเข้าไม่ถึง และรอความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้
  โดยท่านสามารถให้ความช่วยเหลือ โดยการบริจาคหรือ มีผ้าห่ม หรือ เสื้อกันหนาวที่ไม่ได้ใช้ มาบริจาค โดยจะมีคณะในจังหวัด จะเดินทางไป ช่วยเหลือ วันศุกร์ที่ 19 21 มกราคม 2550 ท่านสามารถเดินทางไปร่วมบริจาคด้วยตัวเอง หรือ บริจาค เท่าที่สามารถทำได้

สามารถติดต่อ
ผ.อ. บ้านดอยผีลู นายมงคล  ไชยคำเรือง  081-7840810, 081-6754221
                               
การช่วยเหลือผ่านทางกรุงเทพฯ บริษัท เอเวอร์กรีน ฟอร์เรส ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 02-7464583
พัฒนา  081-6821615 
จิดาภา 081-8098928