หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของ ศธ.

      เดือนนี้ผมว่างเว้นการเขียนบล็อกไปหลายวัน เพราะถูก สพฐ.พาไปเก็บตัวที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สถาบันพัฒนาผู้บริหารฯวัดไร่ขิงเดิมนั่นแหละ) ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 มกราคม 50 เพื่อทำหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจตามนโยบายข้อที่ 4 ของ รมว.ศธ. ที่ตอนนี้ร่างกฎกระทรวงฯเรื่องการกระจายอำนาจฯผ่านมติ ครม.แล้ว    
         ระหว่างรอพิจารณาในขั้นตอนต่อไป กระทรวงฯก็มีแผนให้
พัฒนาบุคคลากร 4 กลุ่มใหญ่ๆให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ คือ 1)ผอ./รองผอ.สพท. 2)ผอ./รอง ผอ.สถานศึกษา 3)ศึกษานิเทศก์ และ4)ครูผู้สอน
          การทำหลักสูตรพัฒนาฯที่จะทำให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เขาจึงพิถีพิถันเป็นพิเศษ มีการเตรียมการทำกรอบหลักสูตรกันตั้งแต่ต้นธันวาคม 49 ที่โรงแรมตรัง กทม.
        พอได้กรอบก็จัดประชุมปฎิบัติการ คัดเลือกยอดฝีมือจากทุกกลุ่มทั่วสารทิศมาจัดทำหลักสูตรกันที่นี่ (ร่วม3 สัปดาห์)ให้เสร็จทันอบรมช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยจะมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแกนการอบรม ให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2550
         หลักสูตรอบรมครั้งนี้ทำในลักษณะ Module ซึ่งในหลักสูตรจะมีทั้งคู่มือวิทยากร และคู่มือผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมเบ็ดเสร็จ ผู้ดำเนินการอบรมสามารถนำไปใช้ได้เลย
          ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาครู(ตอนหลังรวมศึกษานิเทศก์อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน) มี 7 Moduie ที่ครูกับศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาร่วมกันคือ 1)ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2)คุณธรรมนำความรู้ 3)การพัฒนาสมรรถนะ 4)การประกันคุณภาพ 5)หลักสูตรสถานศึกษา 6)การปฎิรูปการเรียนรู้ 7)วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้ง 7 โมดูลใช้เวลาอบรม 10 วัน แต่ศึกษานิเทศก์ต้องเพิ่มอีก 2 วัน (1 โมดูล) คือ “การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” และทุกกลุ่ม จะต้องเพิ่มอีก 1 โมดูลคือ “ฝึกปฎิบัติความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” อีก 1 ภาคเรียน หลังอบรม
          สำหรับกลุ่มผู้บริหาร ฯก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถเป็น SBM ได้ สิ่งที่เน้นคือ การบริหารงาน 4 งาน ตามมาตรา 39 (พรบ.กศ.แห่งขาติฯ) และเพิ่มสมรรถนะ (competency)ผู้บริหารให้สูงขึ้น
      ส่วน
วิธีการบริหารจัดการอบรมพัฒนาของทุกกลุ่ม รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริม และการติดตามประเมินผลการพัฒนา จะทำอย่างไรกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาคิดวางแผนเตรียมการไว้แล้ว
      ขอรายงานสภาพที่เกิดขึ้นช่วงที่หายไปเพื่อทราบเพียงแค่นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการนิเทศการศึกษา#การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72434, เขียน: 13 Jan 2007 @ 13:31 (), แก้ไข: 28 Mar 2012 @ 11:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)