ก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท ผมได้คิดแล้วคิดอีก ทั้งคิดด้วยตนเอง และสอบถามบุคคลอื่นที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งคุณพ่อ คุณแม่ด้วยว่าจักเรียนดีหรือเปล่า และแล้วในที่สุด เพื่อทำให้ความฝันของตัวเองได้ประสบความสำเร็จ นั่นคือ "เส้นทางของศึกษานิเทศ" ผมเลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และจะต้องพยายามเรียนให้สำเร็จการศึกษาให้ได้