ครูคือใคร …?

คำขวัญวันเด็ก 2550
" มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข "
โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู 2550
" สิบหกมกรา เทิดทูน "พ่อแผ่นดิน" ภูมินทร์บรมครู"
รางวัลชนะเลิศ โดย  น.ส.ศันสนีย์ แสนโรจน์ จ. อ่างทอง

13 มกราคม 2550  วันเด็กแห่งชาติ  และ16  มกราคม 2550  วันครู 

           ครูคือใคร  คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเกิดมายังไม่มีครู บางคนบอกว่า  ไม่เคยมีครูเพราะไม่ได้เรียนหนังสือ  แต่  ครู...ครูคือผู้ให้ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  คุณว่าไหม  ใครที่ให้ความรู้แก่เราท่านคือครูของเรา........แต่ถ้าคุณจะลองนั่งคิดดูว่าครูเปรียบเหมือนอะไร แน่นอนย่อมมีคำตอบเกิดขึ้นมากมาย  สำหรับฉัน  คิดว่า......
             
    @
ครูคือแม่พิมพ์
                 @ ครูคือบุคคลที่ควรแก่การให้เกียรติ
                 @ ครูคือผู้อุดมปัญญา
                 @ ครูคือผู้ให้
                 @ ครูคือแม่-พ่อคนที่ 2
                 @ ครูคือแม่น้ำ
[email protected]จ้าง
             

ไม่ว่าครูคือใครแต่สำหรับฉัน...ฉันคิดว่า...ครูคือผู้ให้...ให้ความรู้  ให้ความคิด  และให้ชีวิตกับเด็กนักเรียน ฉันรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมาก  และฉันเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ชีวิตที่พร้อมจะอุทิศตนเพื่ออนาคตของชาติด้วยปณิธานที่แน่วแน่ว่า  ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
                   แล้วคุณหล่ะคิดว่าครูคือใคร..................?

                                                                                 ครูเคมี