Meaning of Colour ...Part one

ครูสุ
Meaning of red, blue,white and black

Meaning of Colour

 • Red is the color of fire and blood, so it is associated with energy, war, danger, strength, power, determination as well as passion, desire, and love. 
 • Red is a very emotionally intense color. It enhances human metabolism, increases respiration rate, and raises blood pressure.
 • It has very high visibility, which is why stop signs, stoplights, and fire equipment are usually painted red.
 • In heraldry, red is used to indicate courage. It is a color found in many national flags. 
 • Red brings text and images to the foreground. Use it as an accent color to stimulate people to make quick decisions; it is a perfect color for 'Buy Now' or 'Click Here' buttons on Internet banners and websites. In advertising,
 • Red is often used to evoke erotic feelings (red lips, red nails, red-light districts, 'Lady in Red', etc).
 • Red is widely used to indicate danger (high voltage signs, traffic lights). This color is also commonly associated with energy, so you can use it when promoting energy drinks, games, cars, items related to sports and high physical activity. 
 • Light red represents joy, sexuality, passion, sensitivity, and love.
 • Pink signifies romance, love, and friendship. It denotes feminine qualities and passiveness.
 • Dark red is associated with vigor, willpower, rage, anger, leadership, courage, longing, malice, and wrath.Brown suggests stability and denotes masculine qualities.
 • Reddish-brown is associated with harvest and fall.   
 • Blue is the color of the sky and sea. It is often associated with depth and stability. It symbolizes trust, loyalty, wisdom, confidence, intelligence, faith, truth, and heaven.
 • Blue is considered beneficial to the mind and body. It slows human metabolism and produces a calming effect,
 • Blue is strongly associated with tranquility and calmness.
 • In heraldry, blue is used to symbolize piety and sincerity.  You can use blue to promote products and services related to cleanliness (water purification filters, cleaning liquids, vodka), air and sky (airlines, airports, air conditioners), water and sea (sea voyages, mineral water).
 • As opposed to emotionally warm colors like red, orange, and yellow;
 • Blue is linked to consciousness and intellect. Use blue to suggest precision when promoting high-tech products.  
 • Blue is a masculine color; according to studies, it is highly accepted among males.
 • Dark blue is associated with depth, expertise, and stability; it is a preferred color for corporate America. Avoid using blue when promoting food and cooking, because blue suppresses appetite. When used together with warm colors like yellow or red, blue can create high-impact, vibrant designs; for example, blue-yellow-red is a perfect color scheme for a superhero. 
 • Light blue is associated with health, healing, tranquility, understanding, and softness.
 • Dark blue represents knowledge, power, integrity, and seriousness.

  • White is associated with light, goodness, innocence, purity, and virginity. It is considered to be the color of perfection.
  • White means safety, purity, and cleanliness. As opposed to black, white usually has a positive connotation.
  • White can represent a successful beginning.
  • In heraldry, white depicts faith and purity.   
  • In advertising, white is associated with coolness and cleanliness because it's the color of snow. You can use white to suggest simplicity in high-tech products.
  • White is an appropriate color for charitable organizations; angels are usually imagined wearing white clothes.
  • White is associated with hospitals, doctors, and sterility, so you can use white to suggest safety when promoting medical products.
  • White is often associated with low weight, low-fat food, and dairy products.
  • Black is associated with power, elegance, formality, death, evil, and mystery.
  • Black is a mysterious color associated with fear and the unknown (black holes).
  • It usually has a negative connotation (blacklist, black humor, 'black death'). Black denotes strength and authority; it is considered to be a very formal, elegant, and prestigious color (black tie, black Mercedes).
  • In heraldry, black is the symbol of grief.  
  • Black gives the feeling of perspective and depth, but a black background diminishes readability.
  • A black suit or dress can make you look thinner. When designing for a gallery of art or photography, you can use a black or gray background to make the other colors stand out.
  • Black contrasts well with bright colors. Combined with red or orange – other very powerful colors– black gives a very aggressive color scheme.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของครูสุ

คำสำคัญ (Tags)#color

หมายเลขบันทึก: 72350, เขียน: 12 Jan 2007 @ 18:01 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 14:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่าน...

 • น่าสนใจ
 •  การแปลความหมายของสี เป็นสิ่งหนึ่งที่นักโหราศาสตร์ต้องเข้าใจ คร้บ
 •  แต่ก็รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง

เจริญพร

บล็อกน่ารักจังค่ะ

อ่านแล้วน่าสนใจค่ะ สีมีอิทธิพลกับความรู้สึกจริงๆนะคะ อย่างเวลาเห็นคนใส่เสื้อสีฟ้าจะรู้สึกสบายๆ อ่อนโยน ค่ะ

เขียนเมื่อ 

BM.chaiwut

 • บันทึกนี้  เขียนเรื่อง  การเลือกใช้สีกับงานกราฟิก น่าสนใจเหมือนกันค่ะ ...อิทธิพลของสีข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆ เรื่องนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

                               

เขียนเมื่อ 

P
 • ขอบคุณค่ะอาจารย์ การแต่งแต้มสีสรร เล็กๆน้อยๆ ไม่ว่ากับ blog หรือ กับชีวิตประจำวันของเรา มันทำให้เพิ่มพลังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้นะคะ
 • น้องนุ้ย เค้านำเขียนเรื่อง การเลือกใช้สีกับงานกราพิก ไว้ที่ บันทึกนี้ ค่ะ น่าสนใจทีเดียว
 • สีฟ้า เป็นสีโปรดเลยค่ะ มันดูสบายตา ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ใช้ได้กับหลายโอกาสนะคะ