รายงานระบบ E Document ต่อ

  ติดต่อ

  รายงานระบบ E Document ต่อ  
ตามที่ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวนการศูนย์คอมพิวเตอร์จะส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการ Format เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทุกกอง ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม นั้น วันนี้คุณหวุ่น(ชื่อเล่น ) เจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมฯ ได้มาดำเนินการให้กองกลางแล้วเป็นกองนำร่อง ปรากฏว่าวันนี้คุณหวุ่นมาทำอยู่ที่กองกลางทั้งวันเสร็จเมื่อเวลา 16.40 น วันจันทร์จะไปดำเนินการต่อให้แก่กองต่างอีก 6 กอง ได้สอบถามจากคุณหวุ่นแล้วกองอื่น ๆ ไม่ต้องใช้เวลามาก เพราะจะใช้วิธีการ Copy ข้อมูล ไปใส่ให้เลย เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย การทำงานของระบบจะมีรวดเร็ว (คงเป็นที่พอใจของทุกคน) หลายหน่วยกำลังจัดซื้อเครื่อง Scan เมื่อทุกหน่วยงานมีอุปกรณ์ครบ ระบบการรับ -ส่งเอกสารก็จะดำเนินการในระบบมากยิ่งขึ้น วงจรของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสมบูรณ์ อนาคตอันใกล้นี้ทุกคนได้รับเอกสารทางระบบ ยกเว้นเอกสาร เช่น ด้านการเงินที่จะต้องดำเนิกการด้วยต้นฉบับจริง ในการนี้ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รศ.ดร.ธวัช) ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ดร.ศักดิ์ชัย ) เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณคุณหวุ่นที่ตั้งใจทำให้อย่างดีเยี่ยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาวสารบรรณม.อ.

หมายเลขบันทึก: 72347, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:01:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชุมชนงานสารบรรณ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • ยินดีด้วยครับกับทำงานระบบใหม่
  • สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มน.  กำลังเตรียมทำงานในระบบ e-office เหมือนกันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายฯ อยู่ครับ
  • คงมีโอกาสได้ทำงานกับระบบใหม่นี้เหมือนกัน
    และหวังว่าจะได้ลปรร.กันนะครับ