คุณลินดา อินพรหม สมาชิกจาก รพ.แม่ออน เชียงใหม่ ซึ่งเคยเข้าตลาดนัดครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรียนรู้วิธีการใช้บล็อกไปแล้ว ครั้งนี้มาเข้ารับการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวานรุ่นที่ ๕ เมื่อเจอกันก็สารภาพว่าไม่ได้เขียนบันทึกในบล็อกที่เปิดไว้ต่อ แต่ต่อไปจะพยายามเข้าไปอ่านและให้ความเห็นในบล็อกของเรา

คุณลินดา อินพรหม คนกลางแถวหน้า

คุณลินดากลับถึงเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อคืน เช้านี้รีบโทรศัพท์กลับมาหา บอกว่าหาทำเนียบรุ่นที่ว่าจะบันทึกให้ใน CD ไม่เจอ อันนี้เกิดจากการตั้งชื่อ folder ที่เก็บไฟล์ไม่ชัดเจน จึงขอถือโอกาสนี้บอกผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ว่าไฟล์ทำเนียบรุ่นมีชื่อว่า list_DM_5 ใน folder 1_Presentation

ทีมทำงานเบาหวานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีใจอยากจะผูกสัมพันธ์ทำความรู้จักกันไว้ น่าดีใจจริงๆ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐