fihrd Activity 2007

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศกับ กิจกรรม ช่วงปีใหม่ 2550

ดร.ชุมพล พรประภา ประธาน มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ คุณวริมา โพธิสมบัติ คุณวัลภา บุรุษพัฒน์ กรรมการบริหาร และคุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล เหรัญญิก ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ ที่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และถวายหนังสือ "ตามรอยเท้าพ่อ...ด้วยความพอเพียง" แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550           

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานปัจจุบัน ในช่วงเดือนมกราคม 2550 ดังนี้                  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่ฯพณฯอาสา สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และมอบหนังสือ "ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน...ด้วยความพอเพียง"เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ณ บริษัทผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)                    

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นำคณะกราบอำนวยพรแก่คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ณ บริษัท ชิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)                                        

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ พร้อม คุณวริมา โพธิสมบัติ คุณวัลภา บุรุษพัฒน์ กรรมการบริหาร ดร.ประยูร เวชปาน มล.ชาญโชติ ชมพูนุท กราบอำนวยพรแก่คุณชุมพล พรประภา ประธาน มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ    

เรียบเรียงและภาพโดย  น.ส.ธัญญลักษณ์  เทวราชสมบูรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

โทร. 0-2619 - 0512 ถึง 3  บันทึกเมื่อวันที่ 12 มกราคม2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#fihrdactivity2007

หมายเลขบันทึก: 72283, เขียน: 12 Jan 2007 @ 13:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.167.84
เขียนเมื่อ 
ความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมLearning Forum เรื่องบทบาทบริษัทเอกชนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์23 มกราคม 2550  .. หทัยชนก กฤดากร กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย/PATA ·       ผมอยู่ระหว่างสังคมไทยกับสังคมนานาชาติ เห็นช่องว่างตรงกลางที่ทำให้ไม่บรรจบกัน·       ไทยเราเน้นทฤษฎีมากเกินไป แต่โลกหมุนเร็ว นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องเน้นปฏิบัติมากขึ้น คิดแล้วทำ ทำแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม·       จากการประชุมหลายแห่งพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสะสมทฤษฎีไว้มาก ไม่ค่อยได้นำผลการประชุมไปใช้  ควรนำไปคิดแผน นำไปปฏิบัติเพื่อให้เท่าเทียมกับเหตุการณ์ของโลก คนไทยยังทำแบบเดิม แต่ยังดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติดีและมี service mind แต่เทคโนโลยีและการปฏิบัติยังไม่ดี ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อีกต่อไป ประเทศอื่นๆจะแซงหน้า เพราะ เขาก็นำคนมาทำในสิ่งที่เขาไม่รู้·       ประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลด้านแนวคิดมาจากฝรั่งเศส ซึ่งในบันทึกความเข้าใจเขาก็ลงนามร่วมมือช่วยเหลือไทยและเวียดนามและได้รับงบประมาณจากสหรัฐอเมริกา อัตราการพัฒนาด้านภาคธุรกิจท่องเที่ยวของเวียดนามขยายตัวเร็วกว่าไทยเท่าตัว เพราะคนเวียดนามมีความขยันและต้องการเรียนรู้ แต่ประเทศไทยมีการต่อต้านแนวคิดใหม่ๆ เหมือนโครงการสกัดดาวรุ่ง ทำให้คนที่ต้องการจะช่วยหรือทำจริงๆหมดกำลังใจ ต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแบบนี้ให้ทันกับการพัฒนาของประเทศ ·       การท่องเที่ยวถือเป็นโอกาสสุดท้ายของไทย เพราะถ้าตั้งใจทำให้ดี จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัว ปัญหาคือ เราไม่ค่อยได้ดูความต้องการของผู้ซื้อ เราทำตามใจเราแล้วไปขายเขา·       ผมอยากสร้างจุดเชื่อมโยง คุณธนากร ศิริสุวรรณ ประชาสัมพันธ์สหภาพแรงงานลัคกี้เท็คซ์ ·       ในด้านสหภาพแรงงานก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทน·       สหภาพแรงงานของหารือกับผู้บริหารทุกๆ 2 เดือนเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน·       ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางบริษัทก็ได้ไปรับผู้สำเร็จการศึกษาปวช.และปวส.มาจากวิทยาลัยจังหวัดสุโขทัย อุดรธานีและราชบุรีมาฝึกงานกับคนรุ่นเก่า ถ้าทำดี ก็จะส่งไปทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี·       ในเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงานบริษัท ก็มีสวัสดิการหอพัก ไฟฟ้า น้ำประปา ข้าว·       ทางบริษัทกับสหภาพแรงงานได้ร่วมกันดูแลความปลอดภัย อาชีวะอนามัย·       จะนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปใช้ คุณพิชิต พระปัญญา สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ·       ผมสนใจเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้ว ·       ชีวิตของลูกจ้างมีอุปสรรคและปัญหามาก ·       ปัญหาที่พบในองค์กรมี 4 ปัญหา             ·       เรื่องทัศนคติ พนักงานเข้ามาทำงานแล้วไม่สนใจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากความกลัวและความเคยชิน เคยมีการสอนคอมพิวเตอร์ให้พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่สูง แต่เขากลัวเรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไปแล้วไม่มีประโยชน์·       โอกาส เมื่อเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมแล้ว โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีน้อยมาก เช่นการออกไปรับการฝึกอบรมต่างๆมีน้อยมาก การมีครอบครัวก็ทำให้หมดโอกาส บางทีนายจ้างไม่อนุญาตให้ไป ก็ทำให้หมดโอกาส ·       เวลา พนักงานทำงาน 8.00-17.00 น. รายได้ไม่พอใช้ ต้องผูกพันกับโอที ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง·       การยอมรับ นายจ้างต้องยอมรับและให้โอกาส ดร.เกรียงศักดิ์ มีศิรสุข ที่ปรึกษา บริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด (มหาชน) ·       ความรู้ที่ได้รับในวันนี้มีประโยชน์มากและสอดคล้องกับความเป็นจริง·       ภาคเอกชนก็ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่างจากภาครัฐ·       บริษัทล็อกซเล่ย์มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายของบริษัท·       ผู้บริหารมาประชุมกับระดับหัวหน้าเพื่อให้แนวทางการพัฒนาความคิดและนโยบาย·       เวียดนามมาแรงเพราะคนของเขามีวินัย อดทนและใฝ่รู้·       ตอนไปเรียนที่ฮานอย ก็ทราบว่ามีครูไทยไปสอนภาษาไทยให้แก่ชาวเวียดนามที่ไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน เขาใช้เวลาไม่นานในการเรียนแต่สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ดี·       ผมเป็นที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามและก็มีหน้าที่เสนอทุนทำโครงการให้ คุณเมธี ฉัตรทอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ·       เห็นด้วยว่าคนไทยขี้อิจฉาซึ่งเป็นมาจากการขาดความรักใครได้ดีกว่าตนก็เหยียบ ไม่เปิดกว้างและไม่มีความยุติธรรม ทุกวันนี้ แม้จะพูดว่าเป็นการเปิดเสรีแต่ก็ยังมีการเอาเปรียบกัน·       เราเร่งเครื่องกันแต่ลืมสัมมาทิฐิหรือทิศทางที่ถูกต้อง ถ้าเข็มทิศดี จะช้าอย่างไรก็ไปถึง ต้องมีสัมมาทิฐิก่อนแล้วอย่างอื่นจะถูกต้องตามไปด้วย ควรจะเผยแพร่มรรคแปดไปทั่วโลก·       ควรจะขยายจากความพอเพียง ประเมินจากศักยภาพตน และแก้ต้นเหตุความอิจฉา·       คนในบริษัทก็อิจฉากันจึงไม่มีการถ่ายทอดกระจายความรู้แก่กัน แต่ต้องคำนึงขอบเขตให้การกระจายข้อมูลด้วย คุณเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนศัย ประธาน THE COACH ·       ผมมีลูกค้าที่เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยที่เวียดนาม·       ผมไปทำโครงการฝึกอบรมให้ผู้จัดการชาวเวียดนามซึ่งมีผู้จัดการใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 วัน แต่คนไทยใช้เวลาเรียน 2 วัน เพราะเขาสมองดีกว่า ความคิดเขาดีกว่า เขาคิดวิเคราะห์และท้าทายกันเอง ตอนท้ายเขาก็ประชุมเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ ไม่เหมือนคนไทย คนไทยเรียนแล้วนำความรู้ไปขึ้นหิ้ง·       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวเวียดนามได้กล่าวว่า สำหรับพวกเขาขอแค่ไม่ให้มีสงคราม  จะทำงานหนักแค่ไหนก็ได้ ถ้าเขาคิดอย่างนี้ ไทยจะสู้เขาไม่ได้ วิศวกรเวียดนามทำงาน 6 วันและยังมีค่าแรงถูกกว่าไทย ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ควรจะเน้นความสบายจนเกินไป  คุณภัทรพล คู่พิทักษ์ขจร ·       ประเทศไทยก็จะมีวัฒนธรรมความเฉื่อย ไม่ว่าเรียนอะไรก็ลอก ·       เวลาคนไทยทำงาน ก็หวังจะได้เงินมาก·       เวลาพักช่วงสัมมนา คนไทยก็ไม่พูดเรื่องที่สัมมนา มักจะคุยกันเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง·       ควรจะขยายกรอบความคิดก่อนที่จะได้รับความคิดใหม่ๆและควรเป็นสังคมการเรียนรู้ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล ผู้จัดการบุคคล บริษัทอินโดรามา จำกัด มหาชน ·       ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่องานของผมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสหภาพแรงงาน ·       ผมศรัทธาในท่านอาจารย์จีระ และได้อ่านทฤษฎี 8K's มาตั้งแต่  4 ปีที่แล้ว·       คุณศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ก็เป็นอาจารย์ของผมที่ PMAT ..ชาญโชติ ชมพูนุท ·       ผมเห็นด้วยกับวิจัยของคุณศิริลักษณ์ที่พบว่า ร้อยละ 99 เรียนมาจากห้องเรียน ·       ต้องเน้น 3 จุดคือ·       ต้องสร้างแรงจูงใจ ทำให้พนักงานได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง บางที เขาไม่รู้แนวโน้มในการเรียน·       ต้องชี้แจงให้พนักงานทราบว่าเรียนแล้วได้อะไร ทุกวันนี้ เราต้องยอมรับว่า แรงงานไม่พอเพียง ค่าแรงไม่พอกับค่าใช้จ่าย ถ้าเขาไปเรียน ก็จะไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว·       ต้องมองถึงการลงทุน ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจ ต้องอธิบายให้เจ้าของเข้าใจว่าลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ไม่สูญเปล่า·       การศึกษา คนยอมเสียเงินมากเพื่อพัฒนาตนเอง แต่เรียนจบแล้วไม่เรียนต่อ ต้องได้ปริญญาโทและเอกเพื่อให้ตนได้เงินเดือนเพิ่ม การเรียนจึงไม่ใช่เรียนในวิชาชีพเขาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเขาอย่างแท้จริง ต้องเปลี่ยนทัศนคติของสังคม หาตัวชี้วัดแทนปริญญา·       จากที่คุณเมธีพูด เรื่องการตั้งสัมมาทิฐิ นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียง ต้องศึกษาให้ลึกจริงๆ ตอนนี้ผมก็ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคือการตั้งชมรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่านอาจารย์จีระเป็นที่ปรึกษาให้ เป็นการส่งเสริมให้คนได้เรียนรู้จริงๆและนำไปใช้ในชุมชน ขยายผลไปสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล กรรมการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ·       ยุคนี้เป็นยุคการบริหารจัดการความรู้ ความรู้ที่สำคัญในยุคนี้คือ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานรากเหง้าของคนไทย เราเรียนรู้แนวคิดตะวันตกมากมาย ต้องมีรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นคือความมีคุณธรรม·       ผมได้เรียนจบหลักสูตรวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์·       ในบริษัทของผม ก็ได้พาพนักงานคืนสู่รากเหง้าของตนเอง หารือกันใต้ต้นไม้ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย บริหารด้วยความจริง ลงไปแก้ที่ปัญหา·       ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการต่อยอดและขยายผล บริษัทไทยขยายไปต่างประเทศได้ แต่ cluster ไม่สามารถเพราะมีความขัดแย้งกันก่อนที่จะขยาย คุณปรียาภรณ์ เวียงเก้า หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ สมาคมสโมสรนักลงทุน ·       ตอนนี้ สโมสรนักลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์จากทุกท่านที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นประโยชน์มาก ·       คนที่อนุมัติการพัฒนาคนยังเป็นข้าราชการระดับสูงมองว่า พัฒนาคนแพง ต้องใช้เงินมาก เสนอไปก็จะถูกตัดงบ  

 

 

สนใจหนังสือ "ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน...ด้วยความพอเพียง" โปรดคลิกดูรายละเอียดที่ www.fihrd.org

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.170.142
เขียนเมื่อ 

สนใจสรุป Learning Forum เรื่อง "บทบาทบริษัทเอกชนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" 23 มกราคม 2550 ณ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โปรดคลิก

http://www.fihrd.org/learningforum/RoleofPrivate-thai.htm

Foundation for International Human Resource Development
IP: xxx.8.170.31
เขียนเมื่อ 

To get the summary of Learning Forum on “Role of Private Sector and Human Resource Development” on January 23, 2007 at Foundation for International Human Resource Development, please click

http://www.fihrd.org/learningforum/RoleofPrivate-eng.htm

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.171.107
เขียนเมื่อ 

สนใจสรุปการสัมมนาเรื่อง Coaching วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ณ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โปรดคลิก

http://www.fihrd.org/learningforum/2007-2th.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.171.107
เขียนเมื่อ 

To get the summary of Learning Forum on “Coaching” on February 20, 2007
at Foundation for International Human Resource Development,
please click

http://www.fihrd.org/learningforum/2007-2eng.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.171.107
เขียนเมื่อ 

สนใจสรุปLearning Forum เรื่อง " The establishment of ACD HRD Center " ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดคลิก

http://www.fihrd.org/inter/2007-inter01th.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.171.107
เขียนเมื่อ 

To get the summary of Learning Forum on "The Establishment of ACD HRD Center" on March 7, 2007 at Chulabhorn Research Institute, please click

 http://www.fihrd.org/inter/2007-inter01eng.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.171.107
เขียนเมื่อ 

สนใจสรุปโครงการการสร้างสังคมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ ระบบประชาธิปไตย ณ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม 2550

โปรดคลิก

http://www.fihrd.org/local/local2007-1.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.171.107
เขียนเมื่อ 

To get the summary of Learning Forum on "Creating Learning Society Based on Sufficiency Economy and Democracy" on March 16, 2007, in Wangnamkheo District, Nakhonratchasima, please click

http://www.fihrd.org/local/local2007-1eng.html

Foundation for International Human Resource Development
IP: xxx.8.172.149
เขียนเมื่อ 

To get the summary of Learning Forum on  "Sufficiency Economy and the New Agricultural Theory in Myanmar" on June 5, 2007, please click

http://gotoknow.org/blog/chirakm/101740

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.168.89
เขียนเมื่อ 

สนใจสรุปโครงการ Learning Forum on  "Sufficiency Economy and the New Agricultural Theory in Myanmar" โปรดคลิก

http://www.fihrd.org/inter/2007-inter02th.html

 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.173.159
เขียนเมื่อ 

สนใจสรุป

“โครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มประสิทธิผลขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ
กรณีศึกษา Covey’s 7 Habits workshop”
The 7 Habits of Highly Effective People: เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง รุ่นที่ 1
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2550 ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โปรดคลิก

 

http://www.fihrd.org/local/local2007-2.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.173.159
เขียนเมื่อ 

สนใจ 

โครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ
กรณีศึกษา Covey’s 7 Habits workshop” The 7 Habits of Highly Effective People:
The 7 Habits of Highly Effective People: เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิภาพสูง รุ่นที่2
วันที่ 6-8 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมรอยัล พาเลซ เมืองพัทยา

คลิกดูรายละเอียดได้ที่

http://www.fihrd.org/local/local2007-3.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.173.159
เขียนเมื่อ 

สนใจ 

“โครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มประสิทธิผลขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ
กรณีศึกษา Covey’s 7 Habits workshop”
The 7 Habits of Highly Effective People: เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง รุ่นที่ 3
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดได้ที่

http://www.fihrd.org/local/local2007-4.html

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.173.159
เขียนเมื่อ 

สนใจรายละเอียด

Inaugural Lecture on "Technology for Development"

โปรดคลิก

http://www.fihrd.org/inter/2007-inter03th.html