เราๆ ท่านๆ ส่วนใหญ่คงจะไม่ได้อยู่ในคุกกัน ทว่า... คงจะเข้าใจหัวอกคนคุกได้ดีว่า เสรีภาพนั้นมีความหมายมากเพียงไร

 • วันนี้มีผลการศึกษาของท่านอาจารย์อินกริด เอ. บินซ์แวงเกอร์ และคณะเกี่ยวกับคนคุกในสหรัฐฯ มาเล่าสู่กันฟังครับ...

อาจารย์อินกริดท่านไปติดตามคนคุกจากเรือนจำรัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ 30,237 คน ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2542 ถึงธันวาคม 2546 และติดตามไปนาน 1.9 ปี

Prisoner
 • ข่าวดีสำหรับผู้หญิงคือ อดีตนักโทษที่เพิ่งพ้นคุกเป็นผู้ชาย 87% ผู้หญิง 13% นี่คงจะบอกได้ว่า ผู้หญิงฝรั่งติดคุกน้อยกว่าผู้ชาย

ผลปรากฏว่า คนที่เพิ่งออกจากคุกใหม่ๆ ตายไป 443 คน และมีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 3.5 เท่า

Handcuffed

 • ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตของอดีตคนคุกฝรั่งมากที่สุดปรากฏดังตาราง (ตารางที่ 1)

    ตารางที่ 1: แสดงอัตราเสี่ยงตายเทียบกับประชากรทั่วไป

ช่วงเวลา (สัปดาห์)

อัตราตาย (เท่าของประชากรทั่วไป)

0-2

12.7

3-4

4.4

5 ขึ้นไป

3.2

 

สาเหตุการตายที่พบบ่อยได้แก่ การใช้ยาเสพติดเกินขนาด ถูกฆ่าตาย โรคตับ อุบัติเหตุจักรยานยนต์ และการฆ่าตัวตาย... ปรากฏดังตาราง (ตารางที่ 2)

    ตารางที่ 2: แสดงสาเหตุการตายที่พบบ่อย

สาเหตุ

ความเสี่ยงเป็นเท่าของประชากรทั่วไป

ใช้ยาเสพติดเกินขนาด

12.2

ถูกฆ่าตาย

10.4

โรคตับ

4.7

อุบัติเหตุจักรยานยนต์

3.4

ฆ่าตัวตาย

3.4

 

ถึงแม้สถิตินี้จะเป็นสถิติคนคุกฝรั่งก็คงจะให้ข้อคิดเราได้เหมือนกัน เช่น หลังพ้นวิกฤตการณ์สำคัญในชีวิตใหม่ๆ ควรจะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ฯลฯ ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุ

 • คนที่เป็นวัยรุ่นส่วนหนึ่งจะติดยาเสพติดอื่นๆ ตามหลังการสูบบุหรี่ การไม่สูบบุหรี่เสียตั้งแต่ต้นดูจะดีที่สุด
 • ถึงตรงนี้... ขอแสดงความยินดีกับเสรีภาพของทุกท่าน(ถ้ามี)ครับ

    แหล่งที่มา:

 • ขอขอบพระคุณ (courtesy of) > Ingrid A. Binswanger et al. Release from prison – A high risk of death for former inmates. > http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/2/157 > NEJM. Vol. 357:157-165. No.2. January 11, 2007.
 • กราฟแสดงช่วงเวลาที่มีอัตราตายสูง > http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/2/157/F1
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐. > ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ โดยไม่เกี่ยวกับการค้าได้ครับ

      เชิญอ่าน:

  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u > อ่านบันทึกย้อนหลังได้ โดยการเลือกเดือนจากปฏิทินกิจกรรมทางขวามือของบล็อก
  • เชิญดาวน์โหลดแฟ้ม PDF ที่นี่ > www.lampangcancer.com > ขอขอบคุณอาจารย์ณรงค์ ม่วงตานี webmaster โรงพยาบาล