ทุกข์อยู่ไม่นาน

"ความทุกข์อยู่กับเราไม่นาน

ความคิดว่าทุกข์อยู่กับเรานานกว่า

รับรู้ว่าทุกข์ ผิดหวัง ล้มเหลว แต่ไม่ยึดติด

เพียงแค่รับและหาทางแก้ไข

ไม่ยึดติดกับความทุกข์

ด้วยความคิดที่ดีของตนเอง"