จริงๆแล้วผมเคยได้ยินคำว่า รับรู้ กับ เรียนรู้ มานานแล้วครับ แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจ ก็อย่างว่าครับ ตอนนั้นนิสัยการเรียนรู้ไม่มี  เพราะเคยชินกับการรับรู้มาโดยตลอด นับตั้งแต่เกิดออกมา แล้วก็เรียนหนังสือ ก็ได้แต่รับรู้ ..พอได้ยินครั้งแรกๆ ก็เลยไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะ 2 คำนี้ ..มาสะดุดฉุกคิดครั้งแรกเมื่อครั้งที่ได้พบกับ ท่านครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ ก็ได้แต่ฉุกคิดครับ ยังไม่ลึกซึ้ง...

     ครั้งนี้ อ.วรภัทร์  ภู่เจริญ (อีกแล้วครับท่าน) ได้ชำแหละ 2 คำนี้ ..ให้ผมได้เกิดความกระจ่าง..จนถึงกับคำว่า ..อ๋อ..มันเป็นจังซี่ ..มันเป็นอย่างไรหรือ  อาจารย์ได้ชวนคิดให้เข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ครับ...

     1. การรับรู้  --> ที่เห็นอยู่ทั่วไปก็คือผู้เรียน นั่งฟังการบรรยาย ผู้สอนก็พูดไป เปิดแผ่นใส เปิด slide ไป แล้วก็หันมาถามผู้เรียนที่นั่งฟังบ้าง คุยบ้าง หลับบ้าง ว่าเข้าใจไหม มีอะไรสงสัยหรือเปล่า แล้วผู้เรียนก็ตอบ เข้า ครับ ค่ะ หรือไม่ก็นั่งเงียบ  ซึ่งทำให้ผู้สอนเข้าใจเอาไว้ก่อนว่า  ผู้เรียนเข้าใจแล้ว ซึ่งหากดูแล้วก็หมือน กับ ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง หรือไม่ก็เปรียบผู้เรียนเป็นภาชนะรองรับน้ำ ที่อาจมีทั้งขวด ถัง กะลัมัง หม้อ ล้ผู้สอนก็สาดน้ำไปยังภาชนะเหล่านั้น  น้ำจะเข้าไปในขวดเท่าไหร่ ก็ตามแต่ หรือภาชนะนั้นจะล้มไปแต่แรกก็ตาม ...ในขั้นตอนรับรู้นี้ เรียกอีกอย่างเป็นขั้นตอน การปริยัตฺ ความรู้ที่ได้มาเพียงแค่ เข้าสมอง ..  

      2. เรียนรู้ --> เป็นการผสมผสานกันทั้งรับรู้ แล้วนำมาลงมือปฏิบัติ ให้เห็นจริง แต่การปฏิบัตินั้นต้องเป็นการลงมือทำเพื่อเรียนรู้หรือหาคำตอบจริงๆ ปราศจาก อคติ เรียนรู้หรือปฏิบัติร่วมกัน (Team learning) เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายร่วมกัน (Share vision) .ในขั้นตอนนี้ เรียกว่า ปฏิบัติ ซึ่งทำให้เกิด  ความเข้าใจ     

     3. ทำซ้ำๆ ทบทวนสิ่งที่ทำ บ่อยพัฒนาต่อยอด (PDCA) --> ทำให้รู้ลึกรู้จริง ซึ่งเรียกว่า ปฏิเวช ก็คือเกิดปัญญา หรือ การเข้าถึง นั่นเอง             

       ซึ่งทั้ง  3 ขั้นตอนว่า นั้น อาจารย์บอกว่าเป็นการเรียนรู้ ทางโลก (สมมุติ) แต่ถ้าจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง แล้วละก็ต้องเรียน ทางธรรม (วิมุติ) ด้วยครับ การเรียนทางธรรม ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปสมัครเรียน เป็นนักธรรม ตรี โท เอก นะครับ แต่  เป็นการเรียนรู้จักตนเอง ทบทวนตนเอง แก้ไขตนเอง หรือเป็นการเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข..และเป็นความสุขที่ใจ ..ครับ..    

       เพราะฉะนั้นการทำ LO หรือการเรียนรู้ เป้าหมายสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ ความสุขของคนในองค์กร ใช่หรือเปล่าครับ..