พูดถึงเรื่องทั่วไปหลายวัน วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องสถิติขั้นสูง เพราะคนส่วนมากไม่ค่อยไดพูดกัน ปัจจุบันกำลังมีการใช้มากขึ้น แต่ขาดเนื้อหาสารและความรู้เรืองสถิติขั้นสูง  ดังนั้นผมจะเล่าสู่กันฟัง ความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นสูง หลักการ ข้อตกลงเบื้องต้น  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะทยอยเล่าเป็นตอนไปครับ

 ซึ่งสถิติและการวิเคราะห์แต่ตัวนั้นผมจะเริ่มอธิบายในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ  เพราะวันนี้มีเวลาจำกัดครับ

ทองสง่า ผ่องแผ้ว  10/01/2550