ความคาดหวัง เลือกสรรมา มอดินแดง

 เล่าต่อจากภาคแรก AL(A)R Medical Student ความคาดหวังของนักเรียนแพทย์ กลุ่มที่ขึ้นภาครังสี น่ารักครับ

 ๑. เรียนจบเป็นหมอ III  

 ๒. ได้รับประสบการณ์ชีวิตต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัย III

 ๓.  ประกอบอาชีพได้ III

 ๔. ได้เรียนรู้วิชาแพทย์ เพื่อไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในภาคอีสาน II

 ๕.  สามารถรักษาคนไข้ได้ II

 ๖. เรียนรู้ทักษะชีวิต

 ๗. ได้รับขัดเกลา คุณธรรม จริยธรรม จากอาจารย์

 ดูแล้วคงต้องกลับมาคิดให้หนักครับ

 "เราเป็นครู เรารู้หรือไม่ ใจเด็กอยากรู้ คาดหวังอะไร"

 "เรา สอน ฅน หรือ สอนหนังสือ" ครับ

JJ2007