สวัสดีครับชุมชนคนเขียนBlog สืบเนื่องจากวันที่ 5 มกราคมเป็นงานกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ภายในคณะสหเวชฯ และมีการแสดงต่างๆภายในงานช่วงกลางคืน ซึ่งใน ปีนี้มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะฯ และก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก ของคุณสมรถ จันดี ครับ ซึ่งคุณสมรถก็ได้ทุ่มเทแรงกายในการช่วยพัฒนาคณะฯอย่างเต็มที่ และสิ่งที่พิเศษกว่าทุกปีนอกจากจะมีการมอบรางวัลพิเศษจากท่านคณบดี  แล้ว ยังมี การมอบเสื้อสามารถ NUKM ให้กับคุณสมรถ ด้วยครับ และผมก็ได้จัดบอร์ดไว้ที่หน้าคณะฯ บริเวณชั้น 2 ซึ่งผมก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สมรถด้วยอีกคนครับ (เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่น่าเอาแบบอย่างจริงๆ)