วันอังคราที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงาน สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสนี้เราให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมครับ

 

 

          คณะศึกษาดูงานจาก สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น ก่อนที่จะเดินทางมาที่ ม.นเรศวร พิษณุโลก คณะดูงานนี้ได้ไปดูงานของ สภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาก่อนครับ โดยตามกำหนดการณ์ของการดูงานนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่สุดท้าย

 

         คณะศึกษาดูงานมาถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรในเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ครับ โดยการติดต่อประสานงานของรองประธานสภานิสิต ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ คณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมดก็ได้เข้ามาพร้อมกันในห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ โดยผมรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและผู้นำเสนอ ข้อมูลของสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

         ในงานนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ท่านผู้ช่วย อรรถวุฒิ จารุสาธิต ท่านได้มาให้โอวาทเกี่ยวกับ ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งในส่วนของกายภาพคืออาคารสถานที่ และ การเรียนการสอนที่เรามีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้ท่านผู้ช่วยยังกล่าวชม สภานิสิต ชุดนี้ด้วยว่า มีความแข็งแกร่งกว่ารุ่นก่อนๆ และมีผลงานโดดเด่นในด้านการจัดการความรู้

 

         พอถึงช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีพลัง เพราะ ทั้งสภานิสิต ม.นเรศวร และสภานักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง นั้นมีบริบท มีกิจกรรม มีองค์ความรู้แฝงในองค์กร มากมายที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน เป็นต้นว่า

  • ระบบการจัดการเงิน ที่ได้มาจากรายได้ขององค์กร
  • การควบคุมตรวจสอบประเมินผล หน่วยกิจกรรมอื่นๆ
  • ลักษณะการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทของสภานิสิตนักศึกษา
  • การบริหารจัดการภายในองค์กร
  • อื่นๆ

ซึ่งหลังจากที่หมดกำหนดการณ์จากห้องประชุมแล้ว ทาสภานักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวงประสงค์ที่จะเข้าชม ห้องสภานิสิต ม.นเรศวร ซึ่งทางเราก็ไม่ขัดข้อง โดยได้ออกตัวไปก่อนว่า "ห้องสภาที่ไม่รก คือห้องที่ไม่ได้ทำงาน" ซึ่งทางแม่ฟ้าหลวงก็บอกว่า "แหม ทฤษฏีเดียวกัน" ซึ่งในวันนั้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มีการเปิดการแสดงของ บี้ เดอะสตาร์ ซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้มาเยือนมาก

        หลังจากที่ สภานักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ได้ชมทั้งห้องสภานิสิต ม.นเรศวร และบี้ เดะสตาร์ จนพอใจในวัตถุประสงค์แล้ว ก็ได้เวลากลับครับ เราร่วมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน และจากกันด้วยไมตรี โดยในปีการศึกษาหน้านั้น สภานักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โครงการ สัมมนาสภานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ โดยเค้าได้เชิญชวนให้ไปชมผลงานของเค้าที่นั่น ซึ่งงานนี้ทางสภานิสิต ม.นเรศวร เคยเป็นเจ้าภาพแล้วครับ เมื่อปี ๔๗ ซึ่งตอนนั้นผมยังอยู่แค่ปี ๑ ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมในฐานะ ช่างกล้องไปบันทึกเทปโทรทัศน์ครับ

 

 

สุดท้ายนี้ขอบคุณ สภานักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง มากครับที่ให้เกียรติมาดูงานเรา

ขอให้ความรู้ที่เราได้แลกเปลี่ยนกันได้ทำประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายนะครับ

ท่านผู้อ่านท่านใดมีอะไรแนะนำเชิญเลยครับ

..................................................

ถ่ายภาพโดย แม็ค รองประธานสภาฝ่ายวิชาการ