ดูมาเมื่อปลายปีที่แล้ว ตั้งใจไปดูเพราะได้ฟังเพลงประกอบภาพยนต์หลายๆ เพลง  เนื้อเรื่องไม่ค่อยมีสาระอะไรเน้นดูเพื่อบันเทิง แต่ถ้าพาเด็ก/เยาวชนไปผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ เพราะเต็มไปด้วยคำหยาบ

หนังย้อนไปเมื่อปี 2512 กล่าวถึงวงดนตรีชื่อ The Possible  เล่นเพลงที่แปลงมาจากเพลงฝรั่งยุค 80    เป็นวงดนตรีที่มีแฟนเยอะ หยิ่ง สำมะเลเทเมา ดูถูกวงดนตรีวงอื่น (The Impossible) ที่แต่งเพลงเอง สุภาพ ไม่ดูถูกแฟนเพลง....สุดท้ายคงรู้แล้วว่าวงไหน เก๋า มาจนถึงปัจจุบัน เรื่องย่อติดตามอ่านต่อได้ ที่นี่ 

สิ่งที่ได้รับหลังดูจบ

1. ได้ฟังเพลงสมใจอยาก

2. การทำอะไรที่ลอกคนอื่นตลอด โดยไม่ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่สามารถทำให้มีชื่อเสียงได้อย่างยั่งยืน

3. ความสามารถ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจ จะทำให้มีคนรักและชื่นชมไม่เสื่อมคลาย

โปสเตอร์ เก๋า..เก๋า

หมายเหตุ  ภาพประกอบจาก http://www.possiblethemovie.com/

ที่มา VDO จาก http://www.youtube.com/watch?v=jkWGoHIW-HI