เมื่อเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลายคนไม่ได้ศึกษาต่อ ต้องออกมาประกอบอาชีพตามความสามารถของตน และไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาเลย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่เคยเรียนในโรงเรียนดูเหมือนว่า ค่อยๆลืมเลือนจากความทรงจำไปทีละนิด เพราะไม่ค่อยจะได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากนัก

คุณครูท่านหนึ่ง ได้ไหว้วานให้ศิษย์เก่ามาช่วยเตรียมข้อมูลให้ท่านในเวลาว่าง ให้ช่วยตั้งคำถาม เพื่อจะนำไปใช้ในการเล่มเกม เพื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในชั้นเรียน  ทำให้ศิษย์เก่าคนนี้ ได้มีโอกาสค้นคว้า และทบทวนความรู้ของตนอีกครั้ง  แม้จะเป็นความภูมิใจเล็กๆ และกิจกรรมเล็กๆของคุณวิรัตน์ คนบ้านโจด แต่ก็ขอนำมาบันทึกไว้ตรงนี้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของผู้สนใจหลายท่าน ที่อาจจะนึกคำตอบของคำถามง่ายๆบางข้อต่อไปนี้ ไม่ออกในปัจจุบัน

20 คำถาม คำตอบ ความรู้รอบตัว
1)  “ลมว่าว” มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร ?
ตอบ – ลมสลาตัน

2) พระพุทธรูปปั้นที่ประดิษฐานที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นพระพุทธรูปปางอะไร ?
ตอบ – ปางมารวิชัย

3)  ดินแดนที่ชาวยุโรปสมัยโบราณเรียกกันว่า “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ปัจจุบันคือประเทศใด ?
ตอบ – อินโดนีเซีย

4) คำว่า “จดหมาย” สำหรับพระภิกษุใช้ว่าอย่างไร ?
ตอบ – ลิขิต

5)  เตารีดไฟฟ้าจะมี Thermostat เป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการ คนเรามีอวัยวะใดที่ทำหน้าที่เป็น Thermostat ?
ตอบ – สมอง

6)  ข้าว 1 เกวียน มีกี่กิโลกรัม ?
ตอบ  - 1,500 กิโลกรัม

7) “กระดังงาลนไฟ” หมายความว่าอะไร ?
ตอบ – หญิงที่เคยผ่านผู้ชาย และปรนนิบัติเก่ง

8)  ทองเหลือง เป็น ส่วนผสมของอะไร ?
ตอบ – ทองแดง + สังกะสี

9) ใครคือผู้เขียนภาพโมนาลิซ่า ?
ตอบ – เลียวนาโด ดาวินซี

10) ขนม ใช้ราชาศัพท์คำใด?
ตอบ – เครื่องหวาน

11) “ทักทาย” ใช้คำราชาศัพท์ว่า ?
ตอบ – ทรงมีพระราชปฏิสันถาร

12) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยใด ?
ตอบ – รัชกาลที่ 5

13) ฝน 1 ห่า หมายถึง ฝนตกเต็ม...
ตอบ – 1 บาตรพระ

14) รถยนต์ยี่ห้อซีตรอง ผลิตในประเทศใด ?
ตอบ – ฝรั่งเศส

15) เขื่อนบางลาง ตั้งอยู่ที่ใด ?
ตอบ – จังหวัดยะลา

16) พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด ?
ตอบ – จ.น่าน

17) ดอกโป๊ยเซียน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอะไร ?
ตอบ- เยอรมัน

18) นาฬิกา บอกเวลา 15 นาฬิกา 30 นาที ถามว่า เข็มนาฬิกาทำมุมกันเท่าไร ?
ตอบ – 75 องศา

19) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่เขตจังหวัดใด ?
ตอบ – พังงา

20) แหลมสมิหรา ตั้งอยู่ที่ใด ?
ตอบ – จังหวัดสงขลา