รายงานสดจากวิทยาเขตหนองคาย

 บ่ายนี้ทีมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปทำความเข้าใจกับทีมงาน วิทยาเขตหนองคาย เพื่อบริการวิชาการบริเวณรอบๆ วิทยาเขตหนองคาย

ภาพทีมงาน วิทยาเขตหนองคาย และ ทีมงาน ศูนย์บริการวิชาการ ปรึกษาหารือร่วมกัน

ภาพทีมงาน ม.ข ปรึกษาหารือ ออกไปร่วมบริการวิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยจะออกไปปรึกษาหารือกับ พื้นที่หนองกอมเกาะ

JJ2007