ใกล้เข้ามาแล้ว อีกไม่กี่เดือน กี่วัน  สนง.เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ก็จะมีการตรวจสอบ การรายงานการประเมินตนเอง จากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ  ในฐานะที่ตนเอง เคยเป็น เลขานุการ ในส่วนของ สนง. มาก่อน จะขอลองบอก หน้าที่ แบบ หมู ๆ ในปีนี้ หมูนี้ ไม่ยาก อย่างที่คิด เพราะบุคลากรทุกคนของคณะเราจะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่างปีนี้เป็นไปได้งัย มีวิจัยสถาบัน 17 เรื่อง สุดยอดจริง ๆ

หน้าที่ เลขานุการ QA สนง. ไม่น่าจะมีอะไร ยุ่งยากมาก   เริ่มเลยน่ะค่ะ

 - คุณบอย จะช่วยได้มากในการ จัดทำ รายงานการประเมินตนเอง SAR   โดย เลขานุการ อาจจะช่วยในการติดตาม การเขียนผลการดำเนินงาน จากผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ของแต่ละดัชนี

  -  ส่วนหน้าที่การเขียนผลการดำเนินงาน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแต่ละดัชนี ตามเกณฑ์การตัดสิน เป็นหน้าที่ของ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ นั้นๆ 

หน้าที่ เลขานุการ QA สนง.

- ก่อนใกล้จะถึงวันตรวจสอบ ประมาณ 1 /2 สัปดาห์ เลขานุการ ก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของแต่ละด้ชนี ที่ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ แต่ละดัชนีทำมาให้ ซึ่งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ก็คงจะทำมาให้อย่างเรียบร้อย ก่อนที่จะส่งให้ เลขานุการ (หวังว่าเป็นเช่นนั้น)

- เอกสารหลักฐาน จะครบหรือไม่ ลองตามดูก่อน แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ความรับผิดชอบของ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ของดัชนีนั้น  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ จะเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

- เลขานุการ จะเหนื่อย แต่ไม่หนัก ก็ตรงวันที่ คณะกรรมการประเมินมาตรวจสอบ แบบที่เคยเป็น วันตรวจสอบวันนั้น จะต้องเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ  กระดาษ A 4 ลวดเสียบ ลวดแม็ก แม็ก ที่สำคัญ เตรียม แบบฟอร์ม CAR ทุกดัชนี ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ตอนนี้ละ เลขานุการมีหน้าที่พิมพ์ผลการตรวจสอบ +ข้อเสนอแนะจากแบบฟอร์ม CAR  ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ลงในไฟล์ CAR ที่สร้างไว้เพื่อเตรียมรายงาน

และ อย่าลืม  ขอ คำนำ ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   และ ลายเซนต์ คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว หลังจากวันนั้น พักหน่อย พอหายเมื่อย เลขานุการ นำข้อมูล CAR  ข้อเสนอแนะที่ได้ มาใส่ลงในแบบรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งมีการจัดทำ SAR เสร็จเรียบร้อยแล้ว จาก เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  

จากนั้น ส่งไฟล์ + ต้นฉบับ ให้ เลขานุการ ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสหเวชศาสตร์ จัดทำต่อไป