ปลายปีพุทธศักราช 2549  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ได้ฟันธงว่าในปี 2550 งานด้านกิจการนิสิตจะพุ่งเป้าไปยังการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ  โดยมอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานิสิต  ร่วมกับ หน่วยประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต ร่วมกันเสนอแผนโครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ และมอบหมายให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปลายปีพุทธศักราช 2549  เป็นเรื่องแรก
          เรื่องที่สอง   ใบทรานสคริปกิจกรรม โดยมอบหมายให้งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบ  เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสิตที่มีความเสียสละ  และกระทำความดีต่อสังคมทางด้านกิจกรรม