ชุมชนมิตรภาพ

TAFS
"เพื่อน" คำคำนี้มีความหมายมากนะครับ
ชุมชนมิตรภาพ ( Friendship Community )ในระบบชุมชนดั้งเดิมครอบครัวถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม   แต่การเติบโตของสังคมสมัยใหม่ทำให้ระบบความสัมพันธ์แบบแผนและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   เป็นวิถีชีวิตที่ไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวอีกต่อไป   แต่เป็นความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ต้องพึ่งพาหน่วยย่อยของสังคมมากยิ่งขึ้น  เช่น  สถานรับเลี้ยงเด็ก  โรงเรียน  โรงพยาบาล  เป็นต้น   ประกอบกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องดิ้นรนแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  ล้วนนำมาซึ่งความกดดันและความไม่มั่นคงในชีวิตเกือบทุกด้าน  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้  ทำให้เกิดความพยายามในการแสวงหาความมั่นคงและสุนทรีย์อารมณ์จากบุคคลที่ปัจเจกบุคคลและครอบครัวมีโอกาสสัมพันธ์ใกล้ชิด   และมีสถานภาพทางสังคมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก   ซึ่งก็คือ เพื่อน   ที่ก่อตัวขึ้นจากการได้ติดต่อสื่อสารกันในทางใดทางหนึ่ง  จนกลายเป็น มิตรภาพ    และมีส่วนสำคัญยิ่งในความสัมพันธ์แบบใหม่แทนที่ครอบครัวและเครือญาติในระบบสังคมดั้งเดิม   การสร้างใหม่ของระบบครอบครัวที่ว่านี้ก็มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและก่อตัวของชุมชนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ชุมชนมิตรภาพ หรือ Community  Friendships อันเป็นชุมชนที่สร้างขึ้นจากรากฐานของมิตรภาพ   โดยมีอัตลักษณ์ของบุคคล( Personal Identity )  และความผูกพันภายในกลุ่ม ( Grouping Ties ) จากเครือข่ายความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการ  นอกเวลาทำงานปกติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและร้อยรัดความเป็นชุมชน   อย่างไรก็ตามมิตรภาพนั้น  มีลักษณะยืดหยุ่น  ลื่นไหล  และไม่มีขอบเขตพื้นที่ของชุมชนกั้นแบ่ง  ชุมชนจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็ว   ขึ้นอยู่กับโอกาส  ระดับและและความถี่ที่บุคคลจะเข้ามาร่วมกันสานมิตรภาพเป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิตรภาพไร้พรมแดน

คำสำคัญ (Tags)#มิตรภาพ

หมายเลขบันทึก: 71536, เขียน: 09 Jan 2007 @ 07:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ  วันนี้  ครูอ้อย ได้คำศัพท์ที่มีความหมายหลายคำทีเดียวค่ะ