วิทยาลัยอิสลามยะลากำหนดจัดพิธีเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีค กอซิม บิน มุหัมมัด อาล ษานีย์ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี