วิทยาลัยอิสลามยะลากำหนดจัดพิธีประสาทปริญา ครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2549 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เวลา 13.20 น.