วันนี้เป็นวันแรกของการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน รุ่นที่ ๕ ที่ รพ.เทพธารินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ผู้เข้าอบรมที่มาวันนี้มีจำนวน ๕๒ คน ส่วนใหญ่ก็เป็นพยาบาลวิชาชีพอีกเช่นเคย เท่าที่สอบถามผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ พบว่ามีเพียง ๑-๒ คนที่เคยมีประสบการณ์จัดกิจกรรมค่ายมาบ้าง ช่วงเช้าที่เราทำ BAR ส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะตั้งใจเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหมดที่จัดให้

ช่วงบ่ายเราจัดเป็นกิจกรรมการเล่าเรื่องความสำเร็จ “การจัดค่ายหลายรูปแบบ” ผู้ที่มาเล่าคือคุณธัญญา หิมะทองคำ รพ.เทพธารินทร์ คุณสุพจน์ เตชเจริญศรี งานสุขศึกษา รพ.มหาราชนครราชสีมา และคุณรัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ งานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พุทธชินราช โดยมีดิฉันเป็นผู้นำเสนอภาพรวมของการจัดค่ายและดำเนินรายการ

วิทยากรทุกคนเล่าเรื่องการจัดค่ายของตน พร้อมภาพประกอบทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น มีการซัก-ถามมากพอสมควร คุณสุพจน์และคุณรัชดาตอบคำถามได้ดี เพราะมีบริบทการทำงานคล้ายๆ กัน มีคำถามบางส่วนที่ออกนอกเรื่องการจัดค่ายไปบ้าง แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ในครั้งนี้คุณสุพจน์ได้นำเสนอวิธีการออกกำลังกายที่ รศ.เจริญ กระบวนรัฐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดขึ้น โดยใช้ยางยืดที่สามารถทำได้เองด้วย ใครสนใจรายละเอียดวิธีการทำ ตั้งแต่การเลือกยางวงยี่ห้อใด มีเทคนิคการทำอย่างไร สอบถามคุณสุพจน์ได้ที่ [email protected]

 

 

 อุปกรณ์ยางยืดที่ทำขึ้น

 คุณสุพจน์ สาธิตการใช้อุปกรณ์

   


วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐