ผู้หญิงกับความรัก  ก็เปรียบเหมือนกระดาษขาวกับดินสอสี เพราะอะไร? เพราะความรักมีอิทธิพลต่อผู้หญิง ที่สามารถจะสร้างทุกสีสัน ความรู้สึกให้กับการดำเนินชีวิต  เช่นเดียวกับดินสอหลากสีที่ระบายแต่งแต้มลงบนกระดาษขาว แล้วทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปด้วยละ ไม่จำเป็นเลยสักนิดใช่ไหม หากคุณคือผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเอง ความรักต่างหากละ ที่จะกลายเป็นกระดาษขาววางนิ่งๆ ให้คุณ จัดเขียนลวดลายได้อย่างอิสระ และมีความสุขทีเดียว เช่น ฉัน เมื่อฉันมีความเป็นตัวของตัวเอง ฉันก็มีความรัก เป็นของตัวเอง เลือกได้ ไม่เลือกก็ได้ เคยรู้สึกอย่างนี้ไหม

     มั่นใจในตัวเองก่อน  จะให้ใครมั่นใจในตัวคุณ