จากเมืองเกินร้อย(ร้อยเอ็ด) เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาศึกษายังเมืองที่เรียกว่า เป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน  คือที่จังหวัดขอนแก่น  ความที่บิดามารดาปลูกฝังให้รักการศึกษา  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจึงร่วมสานต่อตามที่บุพการีมุ่งหวังไว้  ลูกๆทั้ง 6 คนเรียนจบตามที่ตนเองมีความสามารถและสนใจ  แตกต่างสาขา สถาบันแต่จุดสุดท้ายทำให้ผู้เขียนรู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของ"การศึกษา "  ว่าสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งด้านการงาน  ชีวิตความเป็นอยู่  ด้านสังคมอื่นๆอีกมากมาย 
      แต่เมื่อได้มารับราชการตามความรู้ที่ได้เรียนมา  ตามสาขาที่ตนเองถนัด สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมเมื่อมีโอกาสคือกลับไปบ้านเกิดที่ตนเองจากมา  และไม่เคยลืมถิ่นฐานที่ไม่เคยอาศัยในตอนเด็กๆ  เมื่อหวนนึกถึง ก็จะนึกถึงความยากลำบากที่คนแต่ก่อนเคยเป็นมา  การอยู่กินตามธรรมชาติการอยู่โดยอาศัยธรรมชาติ  ความผูกพัน  นึกถึงท้องไร่ท้องนาที่เคยเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามา  ซึ่งถึงแม้เมืองศิวิไลซ์หลายๆเมืองจะเปลี่ยนไปแต่บางที่ ก็ยังเหมือนเดิม  อ่านต่อภาค 3คะ