ชีวิตคนเราเกิดมาทุกคนต่างก็มีงานทำทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่  ตั้งแต่เกิดจนตาย  ตอนเป็นเด็กยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก  พอโตขึ้นต้องรับผิดชอบมาก  ยิ่งตำแหน่งหน้าที่การงานสูงก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงเป็นธรรมดา  เพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะไม่ให้เครียดกับการทำงาน  ทำงานอย่างมีความสุข  เราต้องมีความตั้งใจในการทำงาน  มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ  มีความอดทน  เมื่อมีปัญหาค่อยๆแก้  ต้องไม่ท้อ  ถ้าท้อเมื่อไหร่จะทำให้เราหมดกำลังใจ  เกิดความเบื่อหน่าย  งานก็จะไม่สำเร็จตามเป้าหมาย หนื่อยนักก็พักเสียบ้าง  แล้วค่อยมาลุยต่อ