จากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2550 ทุกกองมีความประสงค์จะให้คงการลงรับเอกสารด้วยระบบเดิม (ระยะที่ 2 ของระบบเดิม) วันนี้ คุณปิยะวัชร์ได้ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ใช้ โดยได้เปิดโปรแกรมให้สามารถลงรับเอกสารเข้าได้เหมือนเดิมแล้ว สำหรับหนังสือออกภายใน (บันทึกข้อความ มอ....) ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อส่งให้หน่วยงานต่างๆ /ทุกหน่วยงาน /วิทยาเขต/ เขตการศึกษา ของมหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินการ Scan นำเข้าทางระบบ(ใหม่) ระยะที่ 4 เท่านั้น เพื่อความถูกต้องของระบบเส้นทางการเดินของหนังสือ อยากจะได้ข้อมูลจากวิทยาเขตปัตตานี เขตการศึกษาอื่น ๆ ว่าได้เริ่มใช้โปรแกรมรับ-ส่งเอกสาร E Document แล้วหรือยัง ใช้แล้วมีปัญหาหรือไม่ ช่วยส่งข่าวด้วยค่ะ