มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพงาน IMT-GT ครั้งที่ 9

 แก่นแท้งาน IMT-GT คือการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา สัมมนาวิชาการ และทัศนศึกษา

เริ่มงานวันที่ 5 มกราคม 2550 เครือข่ายต่างสถาบันประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียลงทะเบียนเข้าพักในหอพักนักศึกษาร่วมประมาณ 600 คน ประเทศไทยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 6 มกราคม 2550 พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นำขบวนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และขบวนแต่ละสถาบัน
ทีมงานช่วยงานพิธีเปิด

และเลี้ยงรับรองที่ศูนย์กีฬา

วันที่ 7-8 มกราคม 2550 Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กีฬา สัมมนาวิชาการในรายละเอียดเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดสงขลาในวันที่ 9 มกราคม และพิธีปิดเลี้ยงอำลาในวันที่ 10 มกราคม 2550  ช่วงเวลา 5 วันนักศึกษาและทีมงานต่างทำงานและเพื่อ ลปรร. ซึ่งกันและกัน สร้างมิตรไมตรีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไม่มีเรื่องอื่นใดมาขวางกั้นความสัมพันธ์ที่สื่อถึงกันตลอดมา