วันนี้นัดกับอาจารย์และเพื่อน ๆ

                                                                                   5/1/50