สิงหาคม 2549  หลังจากที่เราเยี่ยมน้องอ้วนเป็นประจำทุกเดือนร่วมกับนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และโภชนาการ มาจนครบ 1 ปี  น้องอ้วนเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ยกศีรษะได้สูงขึ้น ยกแขนทั้ง 2 ข้างได้เอง ขาทั้ง 2 ข้างยังยกไม่ได้ แต่ยุบบวมลงกว่าเดิม 

เราเปลี่ยนมาวัดสัดส่วนร่างกายเป็นเซ็นติเมตรเมื่อ 15 กันยายน 2548 เราวัดบางส่วนของร่างกายไว้ดังนี้ (ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากตอนนั้นน้องอ้วนขยับร่างกายไม่ได้ จับยกตรงส่วนใดก็จะเจ็บมาก)

รอบต้นแขน 50 ซม.      

รอบข้อศอก 40 ซม.

รอบข้อมือ 24 ซม.

รอบข้อเข่า 59  ซม.

รอบข้อเท้า 31 ซม.

เมื่อ 31 สิงหาคม 2549 เราวัดได้ดังนี้

 รอบเอว 95 ซม.

 รอบต้นขา 68 ซม.

รอบต้นแขน 48 ซม.

รอบข้อศอก 33 ซม.

รอบข้อมือ 19 ซม.

รอบข้อเข่า 57  ซม.

รอบข้อเท้า 29 ซม.

ติดตามอ่านเรื่องเดิมได้ที่ น้องอ้วนตอนที่1 และ น้องอ้วนตอนที่2