GotoKnow.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบบล็อก ดังนั้นบล็อกจึงเกิดขึ้นใหม่เทียบทุกวัน หากท่านใช้รูปแบบการอ่านแบบเดิมๆ คือ เข้ามาอ่านที่หน้าหลักของ GotoKnow.org เพียงแห่งเดียว ท่านก็จะพลาดการอ่านบันทึกใหม่ๆ ของบล็อกที่ท่านสนใจไปได้

หรือ บางท่านก็ติดตามบล็อกที่ท่านสนใจเป็นบล็อกๆ ไปด้วยการ Bookmark เอาไว้ แต่ท่านก็ยังต้องเสียเวลาเข้าไปคลิ๊กบล็อกที่เลือกไว้อยู่ดี และหากท่านสนใจบล็อกอื่นๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ท่านก็จะติดตามอ่านไม่ทันในที่สุด

ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้าช่วยคะเพื่อรับข่าวจากบล็อกเฉพาะที่ท่านสนใจ ขั้นตอนการสมัครรับข่าวอ่านได้ที่ บันทึกนี้ คะ

ครั้งหน้า ดิฉันจะมาแนะนำการใช้ Web-based RSS Reader อีกตัวที่ชื่อว่า Google Reader (http://reader.google.com)