ตารางวิชาที่เรียนในเทอม 2 ประกอบด้วย

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติครอบครัว

พย.614 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล เรียนทุกวันพุธเวลา 14.00-16.00น.ของทุกวัน
พย.651 การส่งเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว เรียนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 09.00-12.00น.
พย.652 การพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและครอบครัว เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00น.
พย.615 วิจัยทางการพยาบาล เรียนทุกวันเสาร์เวลา09.00-12.00น.
พย.604 การบริหารจัดการพยาบาลชุมชน เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-15.00น.
หมายเหตุ TU006 ภาษอังกฤษ2 เรียนทุกวันพุธเวลา 17.00-20.00น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)