ขณะเดินทางไม่ว่านั่งรถที่คนอื่นขับ  รถโดยสาร  หรือขับคนเดียวส่วนใหญ่ในความรู้สึกจะนึกถึงเรื่องที่ผ่าน ๆ มาแล้ว  ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนดี ๆ ที่เอามาคิดทบทวนทำให้สบายใจและเป็นการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน

            ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม  นึกคิดแล้วหลายครั้งก็ลืมไปเพราะไม่ได้บันทึกไว้   และ ท่าน อาจารย์ จันทวรรณ  ท่านบอกไว้ว่า  เราควรแยก Blog ในการบันทึกเป็นเรื่อง ๆ ที่เป็นแนวเดียวกันเพราะง่ายต่อการค้นหาเอง  และเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยถ้าหากเขาจะเอาไปอ้างอิง  เพราะถ้าหลาย ๆ เรื่อง  หลายแนวอยู่ใน  Blog เดียวกันจะทำให้ค้นหายาก  ผมจึงเปิด Blog บันทึกเรื่องที่พบเห็นทั้ง อดีต ปัจจุบัน เหล่านี้ไว้อีกบันทึกหนึ่งที่นี่ครับ(ลิงค์)