เมื่อวาน ผมมีโอกาสได้ไปทานอาหารเย็นในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่น

และได้พบสถานการณ์ที่น่าสนใจด้าน KM ดังนี้

 

ปลาที่อยู่ในตู้ปลาของร้านอาหารนี้ จะจัดการความรู้อย่างไรก็ยากที่จะรอดไปได้

 

กุ้งมังกรสองตัวนี้คงไม่มีโอกาสที่จะว่ายน้ำอีกต่อไป

ปลาตัวนี้แม้จะมีครบ ทั้งหัว ทั้งตัว และหาง ก็ว่ายน้ำไม่ได้

แล้วปลาที่มีลักษณะอย่างไรจึงจะจัดการความรู้แล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนฝูง ลูกหลาน และปลาอื่นๆ

  • ต้องมีชีวิตจริง ในสภาพจริงของตนเอง ไม่มีระบบอื่นใดมาครอบงำปิดกั้นความคิด
  • ต้องไม่แยกส่วนเป็นชิ้นๆ แบบนักวิชาการสายเดี่ยว
  • ต้องไม่มีกรอบอะไรมาครอบ ทำให้ขาดอิสระของกระบวนการจัดการความรู้
  • ต้องมีอิสระทางการพัฒนาความคิด และการหาความรู้
  • ต้องมีอิสระในการทดสอบ และขยยผลการใช้ความรู้
  • ต้องมีโอกาสในการใช้ และขยายผลการใช้ความรู้จริงๆ ในชีวิตจริง
  • ต้องมีโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
  • ฯลฯ

ท่านเห็นว่าอย่างไรครับ ช่วยเติมให้ด้วยครับ