คืนนี้เป็นวันที่ผมนอนดึกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องรีบให้คำปรึกษากับน้อง ๆ สองท่านเกี่ยวกับข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ ที่น้องทั้งสองกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ในสายบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ครับ ก่อนที่จะติดต่อผมไม่ได้เป็นเวลานาน

ในระหว่างที่คุยกันน้องทั้งสองก็พยายามจะถามว่า

"รบกวนไหมคะพี่ อดทนคุยกับหนูหน่อยนะ"

ผมก็บอกได้เสมอครับว่า ไม่รบกวนครับ ยินดีให้บริการเสมอ โดยเฉพาะบริการความรู้ เพราะการบริการหรือให้ความรู้นั้น "ยิ่งให้ยิ่งได้รับ"

ในการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งนับตั้งตั้งแต่การเริ่มตั้งชื่อเรื่อง การเขียนวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด การสร้างแบบสอบถาม การหาความตรงและการทดสอบความเที่ยง จนถึงคืนนี้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ทุกครั้งที่ให้ผมได้รับครับ

ได้รับความรู้ เพราะได้ทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเรียน เคยสอน ซึ่งห่างหายมาเป็นเวลานาน

คำถามที่ได้รับจากน้องทั้งสองนั้น หลาย ๆ คำถามทำให้ผมต่อยอดและเติมเต็มความรู้ของตัวเองได้อย่างทรงคุณค่ายิ่ง

การรู้ รู้อยู่ในตัว กับการพูดหรือถ่ายทอดออกมา มีคุณค่าที่แตกต่างกัน

การรู้ เราเหมือนว่าเรานี้เรารู้แล้ว แต่เวลาพูด ทำไมมันพูดยากจัง เพราะกว่าที่จะเรียบเรียงคำพูด ในสมองของเราก็จะต้องเรียบเรียงความคิด จัดรูปแบบ จัดประโยค จัดกรอบแนวคิดของหัวสมองของเราให้ดี จากนั้นผ่องถ่ายออกมาเป็นคำพูดที่คิดว่าจะให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายที่สุด "ยิ่งฝึก เรายิ่งได้ครับ"

ฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกตอบคำถาม ทุก ๆ อย่างเป็นทักษะ (Skills) ที่ต้องทำต้องใช้บ่อย ๆ

การให้เป็นความสุขที่อิ่มและเอมใจมาก ๆ ครับ

โดยเฉพาะการให้ที่จุดประกายจาก Gotoknow

น้อง ๆ ทั้งสองได้เบอร์โทรศัพท์ของผมมาจากประวัติส่วนตัวใน G2K แห่งนี้ เราไม่เคยรู้จักหน้าคร่าตากันหรอกครับ แต่เรารู้สึกผูกพันธ์กันและเป็นห่วงใยกันเสมอ เราผูกพันธ์กันด้วยกันให้ การให้ในรูปแบบแห่งกัลยาณมิตรเป็นการให้ที่นำความสุขมาให้กับผู้ให้ทั้งสองฝ่าย

ขอบพระคุณน้องทั้งสองอย่างมากครับ ที่ให้คำถามและโจทย์ดี ๆ ที่ให้ผมได้คิด ได้ตอบอยู่ตลอดเวลา

ขอให้น้องทั้งสองเรียนจบเป็นมหาบัณฑิตที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย รวมทั้งใช้วิชาความรู้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป ผมจะเป็นกำลังใจให้เสมอครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ