วันที่ 4 ม.ค.50  ผมเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สกว. (หลังจากไม่ได้เข้าร่วมประชุมเกือบปี)   ได้มีโอกาสฟังคุณสุพัฒนุช  สอนดำริห์ จาก สสส. เล่าเรื่องการทำงาน social communication/social marketing ของ สสส. เป็นครั้งที่ 3   ทำให้ผมเกิดความเข้าใจหลายอย่างเพิ่มขึ้น    แต่จะยังไม่เล่าในบันทึกนี้

         ที่จะเล่าคือ   เวลานี้สื่อมวลชนทั้งหลายกำลังดำเนินการมอมเมาสังคม   สื่อกำลังเป็นผู้ร้ายของสังคมโดยไม่ได้ตั้งใจและอาจไม่รู้ตัว

         ผมมองว่าสำนัก 5 ของ สสส. กำลังทำงานที่มีคุณูปการยิ่งต่อสังคมไทย   คือทำ social communication ต่อวงการสื่อมวลขนไทยให้ลดการทำงานเป็นผู้ร้าย   ให้หันมาทำงานเป็น "ผู้ดี"   สื่อสารสิ่งดี ๆ เพื่อกระตุ้นด้านดีของมนุษย์

         เวลานี้สื่อมวลชนทำงานกระตุ้นด้านชั่วของมนุษย์มากเกินไป   สื่อมวลชนควรเพลา ๆ การทำงานแนวนี้ลงและหันมาทำงานกระตุ้นด้านดีของมนุษย์ให้มากขึ้น

วิจารณ์  พานิช
 4 ม.ค.50