ความคิดเรื่องความจริงใจวนเวียนในความคิดอยู่ระยะหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของความจริงใจบน gotoknow.org เพราะจะเจอบ่อยๆว่า การบันทึกและการให้ความเห็นหลายๆครั้งเป็น การแสดงออกด้วยมารยาท มากกว่าจะตรงไปตรงมา ถ้าความเห็นไม่ตรงกันก็จะหยิกแกมหยอกเคลือบน้ำตาลหนาๆ ลักษณะค่อนข้างจะการเมืองมากทีเดียว ตรงนั้นจึงทำให้สงสัยที่มาที่ไป ทำไมจึงไม่มีความตรงไปตรงมาที่จะบันทึกความเห็น หรือบางครั้งเมื่อเข้าไปถามความรู้ก็พบว่าไม่ได้รับการตอบความเห็น อย่างมากเวลาตอบก็คือเพื่อรักษา fan club ไว้สำหรับ เก็บสถิติ

    แล้วคนที่มีปัญญาน้อยเช่นตัวดิฉันเองจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ chat กันบนบล็อกนั้นจริงใจกันมากน้อยแค่ไหนและจะเอาไปใช้ได้อย่างไร และจะเอาไปใช้ในมิติไหน และหลายครั้งเกิดความสงสัยว่าทำไมคนมีปัญญาจึงชอบใช้วิธีเข้าหากันด้วยการเคลือบน้ำตาลก่อน หรือว่าวิธีนี้เป็นการแสดงความจริงใจของคนที่มีความรู้ ฯลฯ

    วันนี้เจอบันทึกที่กล่าวถึงความจริงใจ   พยายามคิดตามความเห็นของเจ้าของบันทึก และคนที่เข้าไปให้ความเห็น..แต่ก็ดูเหมือนว่า "ความหมายของความจริงใจ" มีแตกต่างกันออกไปในระดับของความหมาย

  • ระดับตื้นๆ เช่น คุณต้องมีรูป มีประวัติ ถึงจะแสดงความจริงใจ
  • สูงมาอีกหน่อย เช่น คุณไปแสดงความเห็นกับบันทึกของคนอื่น (คงหมายถึงตอบความเห็นที่คนอื่นมาให้ไว้ในบันทึกด้วย)
  • สูงไปกว่านั้นและน่าจะเป็นระดับสูงสุด เช่น การมีอิสระในการให้ความเห็นบน gotoknow.org ภายในกรอบจริยธรรมของการอยู่ในสังคมแห่งอริยชน

    ความจริงใจที่ยังมีความแตกต่างในความหมายของคนที่เกี่ยวข้องกับ สคส. กำลังจะบอกอะไรให้กับคนอ่านที่อยู่วงนอกเช่นดิฉันได้บ้าง

     ที่บอกว่าตัวดิฉันเองเป็นคนวงนอกก็เพราะดิฉันคือคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ สคส. ไม่ว่าการได้รับทุน การใช้เวทีนี้เพื่อการเรียนเอาคะแนน เอารางวัลหรือติดตามงานนักศึกษา หรือการทำวิจัยโดยทุน สคส. หรือแม้แต่รู้จักคนที่ทำงานกับ สคส. ฯลฯ แต่เป็นคนหนึ่งที่จับพลัดจับพลูเข้ามาใน gotoknow.org เนื่องจากการไปฟังบรรยายหนึ่งและงมเงอะกับการรู้จัก gotoknow.org ไม่ว่าคำศัพท์เฉพาะ การสร้างบล็อก การศึกษาวิธี "ยอวาที" ของผู้คนที่นี่ ฯลฯ

    ระยะที่ผ่านมาพบว่าสังคมที่นี่มีอะไรน่าสนใจไม่น้อย จนกระทั่งไม่นานมานี้ เมื่อเริ่มเรียนรู้ว่า การบันทึก ณ ที่นี้ ของผู้คนส่วนหนึ่ง(และอาจจะส่วนมาก) คือคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับ สคส. ไม่กรณีใดก็กรณีหนึ่ง ทำให้เข้าใจว่าทำไม กิจกรรมการแสดงออกด้วยมารยาท มากกว่าจะตรงไปตรงมา ถ้าความเห็นไม่ตรงกันก็จะหยิกแกมหยอกเคลือบน้ำตาลหนาๆ  ถึงกลายเป็นวัฒนธรรมฝังลึก และเข้าใจด้วยแล้วว่า ทำไมหลายๆ ความเห็นของหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาและหายไป ที่เคยเตือนเรื่องนี้หลายๆครั้ง ว่าเป้าหมายของ gotoknow.org คืออะไรกันแน่ ความรู้ที่กำลังขับเคี่ยวและอยากให้เป็นของประเทศไทยกำลังเดินไปทิศไหนและ gotoknow.org เปิดกว้างกับความรู้ของทุกๆคนอย่างทัดเทียมกันจริงหรือ เหล่านั้นทำไมไม่เคยได้รับการตอบสนอง อย่างเสมอภาค 

  gotoknow.org ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองและรับใช้ใครกันแน่ และนั่นคือความจริงใจกับการจัดการความรู้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

   และถ้าสังคมบน gotoknow.org กำหนดระดับของความจริงใจไว้ที่ ระดับตื้นและระดับกลาง สังคมที่นี้ก็กำลังส่งสัญญาณย้ำๆ บางอย่างให้รู้ว่าสังคมของคน gotoknow.org กำลังจะนิยามคนที่นอกวงการที่เข้ามาอย่างอิสระถึงจะมีความมุ่งมั่นและจริงใจในการจัดการความรู้แค่ไหนก็ตามได้กลายเป็นคนที่ไม่จริงใจในการจัดการความรู้และกลายเป็นคนตกขอบขององค์ความรู้..อย่างนั้นหรือไม่

    คำถาม ณ เวลานี้คือ สังคมบน gotoknow.org จะพิสูจน์ตัวเองอย่างจริงใจได้อย่างไรว่า ยังคงยืนหยัดกับความเชื่อที่ว่า "ทุกคนมีความรู้ในตัวเอง"