ใช้ Database MS Access และต้องการเลือกข้อมูลโดยเงื่อนไขจากวันที่ซึ่ง Data Type เป็น DateTime (WHERE date = 10/12/2005)

ตอนแรกใช้

SELECT * FROM request WHERE request_tempend='1/1/2007';

ก็ไม่ได้ผล คิดว่า DateTime มันไม่ใช่ String นิหน่า ก็เลยลองเปลี่ยนเป็น

SELECT * FROM request WHERE request_tempend=1/1/2007;

ก็ใช้ไม่ได้ผลอีก ทีนี้ลองค้นไปค้นมา

ได้คำตอบของการแสดงผล คือ

SELECT * FROM request WHERE request_tempend=#1/1/2007#;

ปล. ว่าแต่ทำไมต้องใช้ # ด้วยอ่ะ