ตอนแรกที่ดิฉันได้เข้ามาเรียน   ดิฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการเข้าgotoknow .org  แต่พออาจารย์ได้บอกวิธีการเข้าดิฉันก็เลยเข้ากับการเข้าgotoknow.org 

  .ในห้องมีเพื่อนหลายคน และอจารย์ก็ได้ให้เพื่อน ๆ และดิฉันเขียนความรู้สึกคนละ1เรื่อง

    คววามรู้สึกของดิฉันในตอนนี้ คือ ตื่นเต้นมากและกลัวจะเขียนเรื่องออกมาแล้วไม่น่าอ่าน  และไม่สนุก   เพราะดิฉันไม่เคยเข๊ยนเรื่องเล่าและดิฉันกได้พยายามทำจนสุดความสามารถแล้ว